Çift Görme (Diplopi) Nedir?

Yazar Yorum Yap 106 Görüntüleme
Çift Görme (Diplopi) Nedir?

Çift görme, tıbbi adıyla diplopi, kişinin tek bir nesneyi iki tane olarak algılaması durumudur. Diplopi, gözlerin veya beynin görme yollarındaki sorunlardan kaynaklanabilir ve günlük yaşam üzerinde önemli bir etkisi olabilir. Bu makalede, diplopinin türleri, nedenleri, belirtileri, tanı yöntemleri ve tedavi seçenekleri hakkında detaylı bilgi bulacaksınız.

Diplopi Türleri

Diplopi, iki ana kategoriye ayrılır: monoküler diplopi ve binoküler diplopi. Bu türlerin her biri, farklı nedenlere ve belirtilere sahip olup, tedavi yaklaşımları da farklılık gösterebilir.

Monoküler Diplopi

Monoküler diplopi, tek bir gözle bakıldığında çift görmenin devam etmesi durumudur. Yani, bir göz kapalıyken bile kişi nesneleri iki tane olarak görmeye devam eder. Monoküler diplopi genellikle gözün kendi yapısal problemlerinden kaynaklanır. İşte bazı yaygın nedenleri:

 • Katarakt: Göz merceğinin bulanıklaşması sonucu, ışığın düzgün bir şekilde kırılmaması ve çift görmeye neden olması.
 • Astigmatizm: Kornea veya merceğin anormal şekli nedeniyle ışığın retina üzerine düzgün odaklanmaması. Bu, nesnelerin çift görünmesine yol açabilir.
 • Keratokonus: Kornea tabakasının incelmesi ve sivrileşmesi sonucu ışığın retina üzerinde düzensiz kırılması.
 • Göz Kuruluğu: Göz yüzeyinin yeterince nemlenmemesi sonucu oluşan düzensizlikler, ışığın kırılmasını etkileyebilir.
 • Mercek Kayması (Lens Dislokasyonu): Göz içindeki merceğin normal yerinden kayması, ışığın retina üzerine düzgün bir şekilde odaklanmasını engelleyebilir.

Monoküler diplopi, genellikle gözle ilgili spesifik bir problemi işaret eder ve oftalmolojik muayenelerle tanısı konulabilir. Tedavi, altta yatan nedene bağlı olarak gözlük, kontakt lens, ilaç veya cerrahi müdahale ile yapılabilir.

Binoküler Diplopi

Binoküler diplopi, her iki göz birlikte açıkken çift görme durumudur. Bu tür diplopi, gözlerin birlikte düzgün çalışamamasından kaynaklanır ve gözlerden biri kapatıldığında genellikle ortadan kalkar. Binoküler diplopinin yaygın nedenleri şunlardır:

 • Şaşılık (Strabismus): Göz kaslarının uyumsuz çalışması sonucu gözlerin hizalanmaması durumu. Bu, bir gözün farklı bir yöne bakmasına ve çift görmeye neden olabilir.
 • Göz Kasları Felci: Göz hareketlerini kontrol eden kasların felci, gözlerin uyumlu bir şekilde hareket edememesine yol açabilir. Örneğin, dördüncü sinir felci (trochlear sinir felci) bu duruma neden olabilir.
 • Graves Hastalığı: Tiroid bezinin aşırı aktif olması sonucu göz kaslarının iltihaplanması ve şişmesi, gözlerin hizalanmasını bozabilir.
 • Myasthenia Gravis: Sinir ve kaslar arasındaki iletişimi etkileyen otoimmün bir hastalık olan myasthenia gravis, göz kaslarının zayıflamasına ve çift görmeye neden olabilir.
 • Sinir Hasarları: Kafa travması, diyabet veya multiple skleroz gibi durumlar, göz kaslarını kontrol eden sinirlerde hasara yol açarak binoküler diplopiye neden olabilir.

Binoküler diplopinin tedavisi, altta yatan nedenin tedavisiyle yakından ilişkilidir. Tedavi seçenekleri arasında prizmatik gözlükler, göz egzersizleri, cerrahi müdahaleler ve bazı durumlarda botulinum toksini enjeksiyonları bulunur.

Diğer Diplopi Türleri

Bazı durumlarda, diplopi türleri daha spesifik alt kategorilere ayrılabilir veya nadir nedenlerden kaynaklanabilir. Örneğin:

 • Fizyolojik Diplopi: Bu normal bir durumdur ve genellikle dikkat çekici değildir. Çok yakın bir nesneye odaklandığınızda, arka plandaki nesnelerin çift görünmesi durumudur.
 • Geçici Diplopi: Yorgunluk, alkol tüketimi veya belirli ilaçların yan etkileri nedeniyle geçici olarak ortaya çıkabilir. Genellikle altta yatan bir problem yoktur ve durum dinlenme veya ilaç etkisinin geçmesiyle düzelir.

Diplopi türlerinin anlaşılması, doğru tanı ve tedavi için kritik öneme sahiptir. Göz sağlığı uzmanları, diplopinin türünü ve nedenini belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yaparak en uygun tedavi planını oluştururlar.

Diplopinin Nedenleri

Diplopi, gözlerin, sinirlerin veya beynin çeşitli bozukluklarından kaynaklanabilir. Çift görmenin nedenleri, altta yatan sağlık durumlarına bağlı olarak geniş bir yelpazede yer alır. İşte diplopinin yaygın nedenleri:

Göz Kasları Problemleri

Göz kasları, gözlerin hareketini ve hizalanmasını kontrol eder. Bu kasların işlev bozukluğu, gözlerin doğru hizalanamamasına ve çift görmeye neden olabilir. Göz kaslarıyla ilgili problemler şunlardır:

 • Şaşılık (Strabismus): Şaşılık, gözlerin aynı anda farklı yönlere bakması durumudur. Göz kaslarının uyumsuz çalışması, bir gözün farklı bir yöne kaymasına ve diplopiye neden olabilir.
 • Göz Kasları Felci: Göz kaslarını kontrol eden sinirlerdeki felç veya zayıflık, gözlerin uyumlu bir şekilde hareket edememesine yol açar. Dördüncü sinir felci (trochlear sinir felci) bu duruma örnek verilebilir.

Sinir Hasarları

Göz hareketlerini kontrol eden sinirlerdeki hasar, göz kaslarının düzgün çalışmamasına ve çift görmeye neden olabilir. Sinir hasarlarının neden olduğu durumlar şunlardır:

 • Kafa Travması: Kafa travmaları, göz hareketlerini kontrol eden sinirlerde hasara yol açabilir, bu da diplopi ile sonuçlanabilir.
 • Diyabet: Diyabet, sinir hasarına (diyabetik nöropati) neden olarak göz kaslarının kontrolünü etkileyebilir.
 • Multiple Skleroz: Bu otoimmün hastalık, merkezi sinir sistemine zarar vererek sinir iletimi bozukluklarına ve diplopiye yol açabilir.
 • Guillain-Barré Sendromu: Sinir sistemini etkileyen bu durum, göz kaslarını kontrol eden sinirlerde hasara neden olabilir.

Beyin Hastalıkları

Beyin, gözlerden gelen görsel bilgiyi işlemekte ve koordinasyonu sağlamaktadır. Beyindeki sorunlar da çift görmeye neden olabilir. Beyinle ilgili diplopi nedenleri şunlardır:

 • İnme: Beyindeki kan akışının kesilmesi sonucu oluşan inme, görme yollarında hasara yol açarak diplopi oluşturabilir.
 • Beyin Tümörleri: Beyinde büyüyen tümörler, görme yollarına baskı yaparak çift görmeye neden olabilir.
 • Kafa Travması: Kafa travmaları, beyindeki görme yollarına zarar vererek diplopiye yol açabilir.

Göz Rahatsızlıkları

Gözün yapısal veya işlevsel bozuklukları da çift görmeye neden olabilir. Bu rahatsızlıklar arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Katarakt: Göz merceğinin bulanıklaşması, ışığın düzgün kırılmamasına ve çift görmeye neden olabilir.
 • Keratokonus: Kornea tabakasının incelmesi ve şekil bozukluğu, ışığın retina üzerine düzgün odaklanmamasına yol açar.
 • Astigmatizm: Kornea veya merceğin anormal şekli, ışığın retina üzerinde düzensiz odaklanmasına neden olur.
 • Makula Dejenerasyonu: Retina merkezindeki hasar, görme keskinliğinin azalmasına ve çift görmeye yol açabilir.
 • Göz Kuruluğu: Göz yüzeyinin nemsiz kalması, ışığın düzensiz kırılmasına ve diplopiye neden olabilir.

Diğer Nedenler

Bazı durumlarda, diplopi geçici olabilir veya belirli dış etkenlerden kaynaklanabilir:

 • Geçici Nedenler: Aşırı yorgunluk, alkol tüketimi veya bazı ilaçların yan etkileri, geçici diplopiye neden olabilir. Bu tür çift görme genellikle altta yatan ciddi bir sağlık sorununu işaret etmez ve durumu düzeltmek için dinlenme veya ilaç alımının kesilmesi yeterlidir.
 • Fizyolojik Diplopi: Normalde fark edilmeyen bu durum, çok yakın bir nesneye odaklanıldığında arka plandaki nesnelerin çift görünmesi şeklinde ortaya çıkar.

Sistemik Hastalıklar ve Enfeksiyonlar

Sistemik hastalıklar veya enfeksiyonlar da diplopiye neden olabilir:

 • Myasthenia Gravis: Sinir ve kaslar arasındaki iletişimi etkileyen otoimmün bir hastalık olan myasthenia gravis, göz kaslarının zayıflamasına ve diplopiye neden olabilir.
 • Graves Hastalığı: Tiroid bezinin aşırı aktif olması sonucu göz kaslarının iltihaplanması ve şişmesi, gözlerin hizalanmasını bozarak diplopiye neden olabilir.
 • Lyme Hastalığı: Bakteriyel bir enfeksiyon olan Lyme hastalığı, sinir sistemine zarar vererek göz kaslarını etkileyebilir ve çift görmeye neden olabilir.

Diplopinin nedenlerinin bu kadar çeşitli olması, doğru tanı ve tedavi için kapsamlı bir tıbbi değerlendirme yapılmasını gerektirir. Göz sağlığı uzmanları, diplopinin altta yatan nedenini belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yaparak en uygun tedavi planını oluştururlar. Bu, hastanın yaşam kalitesini önemli ölçüde artırabilir.

Belirtiler ve Tanı

Diplopi, yani çift görme, kişinin tek bir nesneyi iki tane olarak algılaması durumudur. Bu durum, günlük yaşamda önemli zorluklara neden olabilir. Diplopinin belirtileri, altında yatan nedene ve diplopi türüne bağlı olarak değişiklik gösterebilir. İşte diplopinin başlıca belirtileri:

 • Çift Görme: En belirgin belirti, tek bir nesnenin iki tane olarak görülmesidir. Bu, yatay, dikey veya çapraz şekilde olabilir.
 • Göz Ağrısı: Göz hareketleri sırasında ağrı veya rahatsızlık hissi, diplopinin eşlik eden bir belirtisi olabilir.
 • Baş Ağrısı: Çift görme, gözlerin ve beynin ekstra çaba sarf etmesi gerektiğinden baş ağrısına yol açabilir.
 • Göz Yorgunluğu: Uzun süreli odaklanma veya gözleri kullanma sonucu gözlerde yorgunluk hissi.
 • Denge Problemleri: Görme sorunları, dengenin bozulmasına ve koordinasyon problemlerine yol açabilir.
 • Bulantı: Görme bozuklukları, baş dönmesi ve bulantıya neden olabilir.
 • Gözlerde Kayma: Gözlerden birinin veya her ikisinin normal hizasından sapması, diplopiye eşlik edebilir.

Tanı

Diplopinin doğru tanısı, altta yatan nedenin belirlenmesi ve uygun tedavi planının oluşturulması için kritik öneme sahiptir. Tanı süreci, genellikle kapsamlı bir göz muayenesi ve çeşitli testler içermektedir. İşte diplopinin tanısında kullanılan başlıca yöntemler:

 1. Hastanın Tıbbi Geçmişinin İncelenmesi:
  • Hastanın genel sağlık durumu, mevcut sağlık sorunları ve önceki göz rahatsızlıkları hakkında bilgi alınır.
  • Diplopinin ne zaman başladığı, nasıl seyrettiği ve eşlik eden belirtiler hakkında detaylı bilgi toplanır.
 2. Görme Keskinliği Testleri:
  • Gözlerin ne kadar iyi gördüğünü belirlemek için standart görme testleri yapılır.
 3. Göz Hareketlerinin Değerlendirilmesi:
  • Göz kaslarının koordinasyonunu ve gözlerin hareket yeteneğini değerlendirmek için çeşitli testler uygulanır. Bu testler, göz kaslarının düzgün çalışıp çalışmadığını belirler.
 4. Prizmatik Testler:
  • Prizmatik gözlükler kullanılarak gözlerin hizalanması değerlendirilir ve çift görmenin derecesi ölçülür.
 5. Göz Biyomikroskopisi:
  • Gözün ön ve arka segmentlerini incelemek için özel bir mikroskop kullanılır. Bu yöntem, katarakt, keratokonus gibi yapısal bozuklukları tespit etmeye yardımcı olabilir.
 6. Beyin Görüntüleme Teknikleri:
  • Beyindeki olası problemleri tespit etmek için manyetik rezonans görüntüleme (MR) veya bilgisayarlı tomografi (BT) taramaları yapılabilir. Bu testler, beyin tümörleri, inme veya diğer nörolojik sorunları saptamak için kullanılır.
 7. Kan Testleri:
  • Diyabet, tiroid bozuklukları veya enfeksiyonlar gibi sistemik hastalıkların varlığını kontrol etmek için kan testleri yapılabilir.
 8. Nörolojik Değerlendirme:
  • Nörolojik muayene, sinir sistemi ile ilgili olası sorunları belirlemek için yapılır. Bu, sinir felçleri veya multiple skleroz gibi durumları tespit etmeye yardımcı olabilir.
 9. Özel Testler:
  • Myasthenia gravis veya diğer otoimmün hastalıkların teşhisi için özel testler gerekebilir. Bu testler, sinir ve kas arasındaki iletişimi değerlendirmek için yapılır.

Tanı Süreci

Diplopinin tanı süreci, genellikle adım adım ilerleyen bir süreçtir ve şu aşamaları içerir:

 • Ön Görüşme ve Muayene: İlk olarak, doktor hastanın belirtilerini dinler ve kapsamlı bir göz muayenesi yapar.
 • İleri Testler: Gerekli görüldüğünde, daha ileri testler ve görüntüleme yöntemleri uygulanır.
 • Tanının Konulması: Elde edilen bulgular doğrultusunda, diplopinin nedeni belirlenir ve uygun tedavi planı oluşturulur.

Diplopinin doğru bir şekilde teşhis edilmesi, etkili bir tedavi ve yönetim planının uygulanabilmesi için oldukça önemlidir. Erken teşhis ve tedavi, çift görme sorunlarının günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilir ve hastanın yaşam kalitesini artırabilir. Eğer çift görme sorunu yaşıyorsanız, bir göz doktoruna başvurarak gerekli muayeneleri yaptırmanız önemlidir.

Tedavi Yöntemleri

Diplopinin tedavisi, altta yatan nedenin belirlenmesine bağlı olarak çeşitlilik gösterir. Tedavi planı, göz kaslarının, sinirlerin veya beyinle ilgili problemlerin düzeltilmesine yönelik olabilir. İşte diplopi tedavisinde kullanılan başlıca yöntemler:

Göz Egzersizleri

Göz egzersizleri, özellikle binoküler diplopi durumunda göz kaslarını güçlendirmek ve koordinasyonunu artırmak için kullanılan yaygın bir tedavi yöntemidir. Bu egzersizler, gözlerin doğru hizalanmasına yardımcı olabilir ve göz yorgunluğunu azaltabilir. İşte bazı göz egzersizi teknikleri:

 • Kalem Takibi Egzersizi: Gözlerin bir nesneye odaklanmasını ve onu takip etmesini sağlayarak göz kaslarının koordinasyonunu artırır.
 • Yakın-Uzak Odaklama: Gözlerin bir nesneye yakın ve uzak mesafelerde odaklanmasını sağlayarak göz kaslarını çalıştırır.
 • Prizma Egzersizleri: Prizmatik lensler kullanılarak yapılan egzersizler, gözlerin hizalanmasını ve koordinasyonunu geliştirebilir.

Prizmatik Gözlükler

Prizmatik gözlükler, çift görmeyi düzeltmek için özel olarak tasarlanmış lenslerdir. Bu gözlükler, gözlerin doğru hizalanmasına yardımcı olarak çift görmeyi azaltır. Prizmatik gözlükler, diplopinin türüne ve şiddetine bağlı olarak kişiye özel olarak ayarlanabilir. Bu gözlükler, özellikle binoküler diplopi vakalarında oldukça etkilidir.

Cerrahi Müdahaleler

Bazı durumlarda, diplopiyi tedavi etmek için cerrahi müdahaleler gerekebilir. Cerrahi yöntemler, göz kaslarının düzeltilmesi veya gözdeki yapısal bozuklukların giderilmesi için kullanılır. İşte bazı cerrahi tedavi seçenekleri:

 • Göz Kasları Ameliyatı: Şaşılık gibi göz kaslarının uyumsuz çalıştığı durumlarda, göz kaslarının yeniden hizalanmasını sağlamak için cerrahi müdahale yapılabilir.
 • Katarakt Ameliyatı: Göz merceğinin bulanıklaşması sonucu oluşan monoküler diplopi vakalarında, katarakt ameliyatı yapılarak göz merceği değiştirilir.
 • Lazer Cerrahisi: Astigmatizm veya keratokonus gibi durumlarda, lazer cerrahisi ile korneanın şekli düzeltilerek çift görme sorunu giderilebilir.

İlaç Tedavileri

Diplopinin bazı nedenleri, ilaç tedavisi ile kontrol altına alınabilir. Sinir veya kas problemlerinin tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır:

 • Steroidler: Enflamasyonu azaltarak sinir ve kas problemlerinin tedavisinde kullanılabilir.
 • İmmünsupresanlar: Otoimmün hastalıkların neden olduğu diplopiyi tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar kullanılabilir.
 • Botulinum Toksini Enjeksiyonları: Göz kaslarının fazla aktivitesini azaltarak gözlerin hizalanmasını sağlayabilir. Bu enjeksiyonlar, geçici olarak çift görmeyi düzeltebilir.

Diğer Tedavi Yöntemleri

Diplopinin tedavisinde kullanılan diğer yöntemler şunlardır:

 • Göz Bandı Kullanımı: Geçici olarak bir gözün kapatılması, binoküler diplopiyi yönetmek için kullanılabilir. Bu yöntem, gözlerin koordinasyonunu artırmaya yönelik egzersizler yapılırken geçici rahatlama sağlar.
 • Ortoptik Tedavi: Göz kaslarını güçlendirmek ve koordinasyonunu artırmak için yapılan özel bir tedavi türüdür. Ortoptik tedavi, özellikle çocuklarda şaşılık ve binoküler diplopi tedavisinde etkilidir.
 • Görsel Rehabilitasyon: Görsel becerileri geliştirmek ve günlük yaşamda daha iyi görsel işlev sağlamak için yapılan terapiler ve eğitimlerdir.

Diplopi Yönetimi ve Yaşam Kalitesi

Diplopiyi yönetmek ve yaşam kalitesini artırmak için bazı stratejiler ve destekler de önemlidir:

 • Göz Yorgunluğunu Azaltma: Gözlerinizi dinlendirmek için düzenli aralar verin ve uzun süreli odaklanmalardan kaçının.
 • Uygun Aydınlatma: Çalışma ve okuma alanlarınızda yeterli aydınlatma sağlayarak göz yorgunluğunu azaltabilirsiniz.
 • Düzenli Göz Muayeneleri: Göz sağlığınızı korumak ve diplopinin nedenlerini belirlemek için düzenli olarak göz doktoruna gitmek önemlidir.
 • Destek Grupları ve Danışmanlık: Diplopi yaşayan bireyler için destek grupları ve danışmanlık hizmetleri, bu durumla başa çıkmada önemli bir rol oynayabilir.

Özel Durumlar ve Tedavi Yöntemleri

Diplopinin bazı özel durumları ve bunlara yönelik tedavi yöntemleri şunlardır:

 • Geçici Diplopi: Aşırı yorgunluk, alkol tüketimi veya belirli ilaçların yan etkileri nedeniyle ortaya çıkan geçici diplopi, dinlenme ve ilaçların kesilmesi ile düzelebilir.
 • Fizyolojik Diplopi: Normal bir durum olan fizyolojik diplopi, genellikle tedavi gerektirmez. Ancak, farkındalık ve göz egzersizleri ile yönetilebilir.

Diplopinin tedavisi, multidisipliner bir yaklaşım gerektirebilir. Göz sağlığı uzmanları, nörologlar ve diğer sağlık profesyonelleri, diplopinin nedenini belirlemek ve uygun tedavi planını oluşturmak için birlikte çalışabilirler. Erken tanı ve tedavi, çift görme sorunlarının günlük yaşam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltabilir ve hastanın yaşam kalitesini artırabilir. Eğer çift görme sorunu yaşıyorsanız, bir göz doktoruna başvurarak gerekli muayeneleri yaptırmanız önemlidir.

Diplopi, ciddiye alınması gereken bir görme problemidir. Erken tanı ve uygun tedavi ile yaşam kalitesini artırmak mümkündür. Eğer çift görme sorunu yaşıyorsanız, bir göz doktoruna başvurarak gerekli muayene ve tedavileri yaptırmanız önemlidir.

Etiketler
« Önceki konu

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Merhaba Op.Dr.Mustafa EREN