Gözlük Numaraları Ne Anlama Gelir?

Yazar Yorum Yap 108 Görüntüleme
Gözlük Numaraları Ne Anlama Gelir?

Gözlük kullanımı, günümüzde görme bozukluklarının düzeltilmesinde en yaygın yöntemlerden biridir. Ancak, gözlük reçetelerindeki numaraların ne anlama geldiğini bilmek, doğru gözlüğü seçmek açısından büyük önem taşır. Bu makalede, gözlük numaralarının anlamını ve nasıl okunacağını detaylı bir şekilde ele alacağız.

Gözlük Numaralarının Temel Kavramları

Gözlük reçetesi, göz doktorlarının görme problemlerini düzeltmek için verdikleri bir belgedir. Bu reçete, gözlerinizin ihtiyaç duyduğu lenslerin özelliklerini belirler. Reçetede kullanılan bazı temel kavramlar ve terimler şunlardır:

 • OD (Right Eye – Sağ Göz): Bu, sağ gözünüz için belirtilen değerlerdir. “Oculus Dexter” ifadesinin kısaltmasıdır.
 • OS (Left Eye – Sol Göz): Bu, sol gözünüz için belirtilen değerlerdir. “Oculus Sinister” ifadesinin kısaltmasıdır.
 • OU (Both Eyes – Her İki Göz): Bu, her iki göz için ortak kullanılan değerleri belirtir. “Oculus Uterque” ifadesinin kısaltmasıdır.

Sphere (SPH)

Sphere veya SPH, gözün genel kırma gücünü belirtir ve miyopi (uzak görme zorluğu) ya da hipermetropi (yakın görme zorluğu) derecesini gösterir. Bu değer, genellikle dioptri (D) cinsinden ifade edilir ve negatif (-) veya pozitif (+) işaretlerle belirtilir:

 • Negatif Değerler: Miyopiyi gösterir. Örneğin, SPH -2.00 miyop olduğunuzu belirtir, yani uzak nesneleri net göremiyorsunuz.
 • Pozitif Değerler: Hipermetropiyi gösterir. Örneğin, SPH +1.50 hipermetrop olduğunuzu belirtir, yani yakın nesneleri net göremiyorsunuz.

Cylinder (CYL)

Cylinder veya CYL, astigmatizma derecesini gösterir. Astigmatizma, kornea veya lensin düzensiz eğriliğinden kaynaklanan bir görme bozukluğudur. CYL değeri, astigmatizmanın varlığını ve derecesini belirtir. Bu değer de dioptri cinsindendir ve negatif (-) veya pozitif (+) olabilir:

 • Negatif CYL Değerleri: Astigmatizmanın varlığını gösterir. Örneğin, CYL -1.00, hafif astigmatizmanız olduğunu belirtir.
 • Pozitif CYL Değerleri: Astigmatizmanın derecesini pozitif olarak gösterir, ancak bu kullanım genellikle daha az yaygındır.

Axis

Axis, astigmatizmanın yönünü belirtir ve 0 ile 180 derece arasında bir değerdir. Bu değer, gözdeki astigmatizmanın hangi açıda düzeltileceğini gösterir. CYL değeri ile birlikte çalışır:

 • 0-180 Derece Arası: Axis değeri, astigmatizmanın hangi meridyen boyunca düzeltileceğini belirtir. Örneğin, Axis 90, astigmatizmanın dikey eksende düzeltileceğini gösterir.

Add (Addition)

Add, presbiyopi için eklenen yakın görme gücünü ifade eder. Bu değer, genellikle 40 yaş ve üzeri kişilerde ortaya çıkan yakın görme bozukluğunu düzeltmek için kullanılır:

 • Add Değerleri: Bu, genellikle +0.75 D ile +3.00 D arasında değişir. Örneğin, Add +2.00, yakın okuma gözlükleri için eklenen gücü belirtir.

Prism ve Base

Bazı reçetelerde, prizma düzeltmesi için ek bilgiler bulunabilir. Prizma, gözlerin hizalanmasını düzeltmek için kullanılır ve genellikle çift görme (diplopi) gibi durumları tedavi etmek için reçete edilir:

 • Prism: Prizma miktarını belirtir ve prizma dioptrisi (p.d.) cinsindendir.
 • Base: Prizmanın yönünü belirtir (örneğin, Base Up, Base Down, Base In, Base Out).

Bu terimler, gözlük reçetelerinde bulunan temel kavramları kapsamaktadır. Bu değerleri anlamak, reçetenizi doğru yorumlamanızı ve ihtiyaçlarınıza en uygun gözlükleri seçmenizi sağlar.

Ek Bilgiler

Gözlük reçetenizi aldıktan sonra, doğru gözlüğü seçmek ve lenslerin doğru şekilde hazırlanmasını sağlamak için bu bilgileri gözlükçünüzle paylaşmanız önemlidir. Ayrıca, düzenli göz muayeneleri ile göz sağlığınızı takip etmeyi ihmal etmeyin. Gözlük reçeteleri genellikle 1-2 yıl geçerlidir, bu nedenle belirtilen süre içinde reçetenizi yenilemek göz sağlığınız için önemlidir.

Miyopi ve Hipermetropi

Görme bozuklukları arasında en yaygın olan iki tür, miyopi ve hipermetropidir. Bu iki durum, gözlük reçetelerinde sıkça karşılaşılan kavramlardır ve her biri farklı görme sorunlarına işaret eder.

Miyopi

Miyopi, uzağı net görememe durumudur ve genellikle “uzak görme bozukluğu” olarak adlandırılır. Miyopinin temel nedeni, gözün ön-arka uzunluğunun normalden fazla olması veya korneanın çok kavisli olmasıdır. Bu durum, ışığın retina önünde odaklanmasına neden olur, bu da uzaktaki nesnelerin bulanık görünmesine yol açar.

 • Reçetelerde Miyopi:
  • Gözlük reçetelerinde miyopi, SPH (Sphere) değerinin negatif (-) olmasıyla belirtilir. Örneğin, SPH -2.00 miyopi olduğunu gösterir.
  • Negatif değer ne kadar yüksekse, miyopi derecesi de o kadar yüksek demektir.

Gözlük Numaraları Ne Anlama Gelir

Hipermetropi

Hipermetropi, yakını net görememe durumudur ve “uzak görme bozukluğu” olarak da adlandırılır. Hipermetropinin temel nedeni, gözün ön-arka uzunluğunun normalden kısa olması veya korneanın yeterince kavisli olmamasıdır. Bu durum, ışığın retina arkasında odaklanmasına neden olur, bu da yakındaki nesnelerin bulanık görünmesine yol açar.

 • Reçetelerde Hipermetropi:
  • Gözlük reçetelerinde hipermetropi, SPH (Sphere) değerinin pozitif (+) olmasıyla belirtilir. Örneğin, SPH +1.50 hipermetropi olduğunu gösterir.
  • Pozitif değer ne kadar yüksekse, hipermetropi derecesi de o kadar yüksek demektir.

Gözlük Numaraları Ne Anlama Gelir

Miyopi ve Hipermetropi Arasındaki Farklar

Miyopi ve hipermetropi, her ne kadar zıt görme bozuklukları olsa da, her ikisi de gözlük veya kontakt lenslerle düzeltilebilir. İşte bu iki durum arasındaki temel farklar:

 • Odaklanma Noktası: Miyopide odak noktası retina önündeyken, hipermetropide odak noktası retina arkasındadır.
 • Görme Problemi: Miyoplar uzaktaki nesneleri bulanık görürken, hipermetroplar yakındaki nesneleri bulanık görür.
 • Reçete Değerleri: Miyopi negatif SPH değerleriyle, hipermetropi ise pozitif SPH değerleriyle belirtilir.

Astigmatizma ve Presbiyopi

Astigmatizma ve presbiyopi, diğer yaygın görme bozuklukları arasında yer alır. Bu iki durum, farklı nedenlerle ortaya çıkar ve görme kalitesini etkileyebilir. Her ikisi de gözlük reçetelerinde sıkça karşılaşılan terimlerdir.

Astigmatizma

Astigmatizma, kornea veya lensin düzensiz eğriliğinden kaynaklanan bir görme bozukluğudur. Normalde, kornea ve lens, ışığı düzgün bir şekilde kırarak retinaya odaklar. Ancak astigmatizmada, bu yüzeylerin düzensiz şekli nedeniyle ışık, retinaya doğru şekilde odaklanamaz ve bulanık görme meydana gelir.

 • Reçetelerde Astigmatizma:
  • Astigmatizma, gözlük reçetesinde CYL (Cylinder) ve Axis değerleriyle belirtilir.
  • CYL Değeri: Astigmatizmanın derecesini gösterir ve negatif (-) veya pozitif (+) olabilir.
  • Axis Değeri: Astigmatizmanın yönünü gösterir ve 0 ile 180 derece arasında bir değerdir.

  Örneğin, CYL -1.00 ve Axis 90, hafif astigmatizma olduğunu ve astigmatizmanın dikey eksende olduğunu belirtir.

Presbiyopi

Presbiyopi, yaşa bağlı olarak göz merceğinin esnekliğini kaybetmesi sonucu ortaya çıkan bir görme bozukluğudur. Genellikle 40 yaş ve üzeri bireylerde görülür ve yakın mesafedeki nesneleri net görme yetisinin azalması ile karakterizedir. Mercek, yaşlandıkça esnekliğini kaybeder ve yakındaki nesnelere odaklanmak zorlaşır.

 • Reçetelerde Presbiyopi:
  • Presbiyopi, gözlük reçetesinde Add (Addition) değeri ile belirtilir. Bu değer, yakın görme için eklenen gücü gösterir.
  • Add Değeri: Genellikle +0.75 D ile +3.00 D arasında değişir. Örneğin, Add +2.00, yakın okuma için eklenen gücü belirtir.

Astigmatizma ve Presbiyopinin Günlük Hayata Etkileri

Astigmatizma ve presbiyopi, günlük yaşam aktivitelerini etkileyebilir ve doğru şekilde yönetilmediğinde yaşam kalitesini düşürebilir. Bu bozuklukların bazı günlük etkileri şunlardır:

 • Astigmatizma:
  • Okuma ve yazma sırasında bulanık veya çarpık görme
  • Bilgisayar ekranına uzun süre bakarken göz yorgunluğu
  • Gece sürüşü sırasında farların dağılması veya parlaması
 • Presbiyopi:
  • Küçük yazılı metinleri okumakta zorlanma
  • Dikiş, el işleri veya benzeri yakın çalışmalarda zorluk
  • Yemek tariflerini veya ilaç etiketlerini okumada zorluk

Prism ve Base

Gözlük reçetelerinde bazı özel durumlarda prizma düzeltmesi de yer alabilir. Prizma düzeltmesi, özellikle gözlerin hizalanma problemlerini düzeltmek için kullanılır. Bu, genellikle çift görme (diplopi) gibi durumlarda gözlerin düzgün şekilde hizalanmasına yardımcı olur.

Prism

Prism (prizma), gözlük camlarında ışığı belirli bir yöne yönlendirmek için kullanılır. Bu, gözlerin hizalanmasını ve odaklanmasını düzeltir, böylece daha net ve doğru bir görüş sağlar. Prizma değeri, prizma dioptrisi (p.d.) cinsinden ölçülür.

 • Prizma Dioptrisi (p.d.): Prizma düzeltmesinin gücünü belirtir. Örneğin, 1 p.d., ışığı 1 cm kaydırır.
 • Prizmanın Kullanım Alanları:
  • Çift görme (diplopi) durumlarında
  • Göz kası problemlerinde
  • Şaşılık (strabismus) tedavisinde
  • Göz yorgunluğunu azaltmada

Base

Base (taban), prizmanın hangi yöne doğru yerleştirileceğini belirtir. Prizmanın tabanı, ışığın hangi yöne kaydırılacağını belirler ve bu, gözlerin doğru hizalanmasını sağlar. Base yönü genellikle dört ana yönde belirtilir:

 • Base Up (Taban Yukarı): Prizmanın tabanı yukarıda, ışık aşağıya kaydırılır.
 • Base Down (Taban Aşağı): Prizmanın tabanı aşağıda, ışık yukarıya kaydırılır.
 • Base In (Taban İçeri): Prizmanın tabanı burun köprüsüne doğru, ışık dışarıya kaydırılır.
 • Base Out (Taban Dışarı): Prizmanın tabanı dışarıya, ışık burun köprüsüne doğru kaydırılır.

Örnek Reçete ve Açıklamaları

Bir gözlük reçetesinde prizma düzeltmesini daha iyi anlamak için örnek bir reçeteyi ele alalım:

 • OD: SPH -2.00 CYL -1.00 Axis 90, Prism 2 p.d. Base In
 • OS: SPH +1.50 CYL -0.50 Axis 80, Prism 1 p.d. Base Up
 • Add: +2.00

Bu reçeteyi adım adım inceleyelim:

 1. OD (Sağ Göz):
  • SPH -2.00: Sağ gözde miyopi var ve uzağı net göremiyorsunuz. Bu değer miyopiyi düzeltmek için gerekli lens gücünü gösterir.
  • CYL -1.00: Sağ gözde astigmatizma var ve bu değerin düzeltilmesi gerekiyor.
  • Axis 90: Astigmatizmanın dikey eksende (90 derece) olduğunu gösterir.
  • Prism 2 p.d. Base In: Sağ gözde 2 prizma dioptrisi ile prizma düzeltmesi var ve ışık içeri (burun köprüsüne) doğru kaydırılıyor.
 2. OS (Sol Göz):
  • SPH +1.50: Sol gözde hipermetropi var ve yakını net göremiyorsunuz. Bu değer hipermetropiyi düzeltmek için gerekli lens gücünü gösterir.
  • CYL -0.50: Sol gözde hafif astigmatizma var ve bu değerin düzeltilmesi gerekiyor.
  • Axis 80: Astigmatizmanın yaklaşık yatay eksende (80 derece) olduğunu gösterir.
  • Prism 1 p.d. Base Up: Sol gözde 1 prizma dioptrisi ile prizma düzeltmesi var ve ışık yukarıya doğru kaydırılıyor.
 3. Add +2.00: Her iki göz için de presbiyopi var ve yakın okuma için eklenen güç +2.00 dioptri.

Prizma ve Base Kullanımının Günlük Hayata Etkileri

Prizma ve base düzeltmeleri, günlük yaşamda çeşitli aktivitelerde büyük bir fark yaratabilir. İşte bazı etkileri:

 • Çift Görmenin Önlenmesi: Prizma düzeltmesi, çift görmeyi önleyerek daha net bir görüş sağlar.
 • Göz Yorgunluğunun Azaltılması: Gözlerin doğru hizalanması, özellikle uzun süreli okuma veya bilgisayar kullanımı sırasında göz yorgunluğunu azaltır.
 • Görsel Konforun Artırılması: Prizma düzeltmesi, genel görsel konforu artırır ve görme problemleri nedeniyle yaşanan baş ağrısı ve göz rahatsızlıklarını azaltabilir.

Doğru Prizma Düzeltmesi İçin İpuçları

Prizma düzeltmesi içeren bir gözlük reçetesi alırken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

 • Reçeteye Sadık Kalma: Prizma ve base düzeltmelerinin doğru uygulanması için reçetenize tam olarak uyulmalıdır. Gözlükçünüzün bu düzeltmeleri doğru bir şekilde uyguladığından emin olun.
 • Uygun Gözlük Çerçevesi Seçimi: Çerçeve seçimi, prizma düzeltmesinin etkinliği için önemlidir. Çerçevenin doğru oturması ve rahat olması gereklidir.
 • Düzenli Kontroller: Prizma düzeltmesi gerektiren göz sorunları genellikle zaman içinde değişebilir. Bu nedenle düzenli göz muayeneleri ile göz sağlığınızı takip etmek önemlidir.

Kombine Görme Bozuklukları

Bir kişi hem astigmatizma hem de presbiyopi yaşayabilir. Bu durumlarda, gözlük reçetesi daha karmaşık hale gelebilir ve multifokal veya torik lensler gibi özel lenslerin kullanımı gerekebilir. Örneğin, bir kişi hem astigmatizma için CYL ve Axis değerlerine hem de presbiyopi için Add değerine sahip olabilir.

Doğru Gözlük Seçimi İçin İpuçları

Gözlük reçetenizi anladıktan sonra, doğru gözlüğü seçmek için şu ipuçlarını takip edebilirsiniz:

 • Reçeteye Uygunluk: Gözlük camlarının reçetenize uygun olduğundan emin olun. Reçeteyi gözlükçünüzle paylaşarak doğru lenslerin seçilmesini sağlayın.
 • Çerçeve Seçimi: Yüz şeklinize ve kişisel tarzınıza uygun bir çerçeve seçin. Çerçevenin rahat ve dayanıklı olmasına dikkat edin.
 • Materyal Kalitesi: Hem çerçeve hem de camların kaliteli malzemelerden yapılmış olmasına özen gösterin. Özellikle lenslerde anti-reflektif kaplama gibi özellikler tercih edilebilir.
 • Gözlük Uyum Kontrolü: Gözlüğün yüzünüze tam oturduğundan ve rahat olduğundan emin olun. Gözlükçünüz, gözlüğün doğru hizalanmasını ve ayarlanmasını sağlayabilir.

Gözlük numaralarını anlamak, doğru gözlük seçiminde kritik bir rol oynar. Göz sağlığınızı korumak ve görme kalitenizi artırmak için düzenli olarak göz muayenesi yaptırmanız önemlidir. Bu makalede gözlük reçetesindeki terimlerin ne anlama geldiğini ve nasıl okunacağını açıkladık, böylece kendi gözlük reçetenizi daha iyi anlayabilirsiniz.

Etiketler
« Önceki konu
Sonraki konu »

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Merhaba Serdar TAŞ