Astigmat nedir? Astigmat belirtileri nelerdir?

Yazar Yorum Yap 93 Görüntüleme
Astigmat nedir? Astigmat belirtileri nelerdir?

Göz sağlığımız, görme kalitemizi doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Bu yazımızda, göz bozuklukları arasında sıkça rastlanan bir durum olan astigmatizma ele alınacak. Astigmatizma nedir, nasıl teşhis edilir ve belirtileri nelerdir gibi sorulara cevap verecek, bu konuda genel bir bilgi sunacağız.

Astigmat Nedir?

Astigmat, korneanın veya lensin düzgün bir şekilde kavislenmemesi sonucunda oluşan bir göz bozukluğudur. Normal bir gözde, kornea ve lens yuvarlak ve simetrik bir yapıya sahiptir; bu sayede gelen ışık, retina üzerinde tek bir noktada toplanır ve net bir görüş sağlar. Ancak astigmatizmalı bir gözde bu yapılar oval şekilde olup, bu da ışığın retinada birden fazla noktada odaklanmasına neden olur. Sonuç olarak, görülen imajlar bulanık veya çarpık hale gelir.

Göz Yapısındaki Anormallikler

Astigmatın temel nedeni, kornea veya lensin ideal simetrik kavis yerine, bir futbol topuna benzer şekilde daha oval olmasıdır. Bu oval yapı, ışığın farklı eksenlerde farklı şekilde kırılmasına ve bu sayede net bir odak noktası yerine, birden fazla odak noktasının oluşmasına yol açar. Gözde bu tip bir düzensizlik mevcut olduğunda, düz çizgiler dalgalandığı gibi gözükebilir veya objeler çift görünebilir.

Astigmatizmanın Nedenleri

Astigmatizma bazen doğuştan gelen bir durumdur ve genetik yatkınlık gösterebilir. Ailede astigmatizma öyküsü olan bireylerde bu durumun görülme olasılığı daha yüksektir. Bunun yanı sıra, göz yaralanmaları, bazı göz hastalıkları veya geçirilen cerrahi işlemler de astigmatizmanın gelişimine sebep olabilir.

Çeşitleri

Astigmat, genellikle iki türde incelenir:

 • Düzenli Astigmatizma: Bu durum, kornea yüzeyinin simetrik olmayan bir şekilde kıvrılmasıyla ortaya çıkar. Gözlük veya kontakt lensler bu tür astigmatizmayı düzeltmek için etkilidir.
 • Düzensiz Astigmatizma: Daha az yaygındır ve kornea yüzeyinin düzensiz kıvrımlarından kaynaklanır. Genellikle göz yaralanmaları sonucunda ortaya çıkar ve tedavisi daha zordur.

Diagnostik ve Önemi

Astigmatizma, göz muayenesi sırasında kolaylıkla teşhis edilebilir. Erken tanı ve uygun tedavi yöntemleri ile görüş kalitesi önemli ölçüde artırılabilir. Düzenli göz muayeneleri, astigmatizma gibi görme bozukluklarının yanı sıra, diğer göz sağlığı sorunlarının da erken saptanmasını sağlar, bu nedenle göz sağlığı kontrollerinin düzenli olarak yapılması büyük önem taşır.

Astigmatizmanın Sınıflandırılması

Astigmatizma, kornea veya lensin düzensiz şekilleri nedeniyle ışığın retinada birden fazla noktada odaklanmasına yol açan bir görme bozukluğudur. Bu bozukluk, iki ana türde sınıflandırılır ve her birinin tedavi yöntemleri farklılık gösterir. Astigmatizmanın doğru sınıflandırılması, en etkili tedavi planının belirlenmesinde kritik bir rol oynar.

Düzenli Astigmatizma

Düzenli astigmatizma, astigmatizmanın en yaygın formudur ve genellikle korneanın yüzeyinin simetrik olmayan ancak düzenli bir şekilde kıvrılmasından kaynaklanır. Bu tip astigmatizma, iki ana eksende farklı kırılma güçleri gösterir:

 • İki Ana Eksen: Bu ekseler genellikle birbirine dik olan iki ana meridyandır. Düzenli astigmatizmada, bu iki eksen üzerinde ışık farklı miktarda kırılır, bu da odak noktalarının retinada farklı yerlere düşmesine neden olur.
 • Torik Lensler: Düzenli astigmatizma, torik gözlük camları veya kontakt lensler kullanılarak kolayca düzeltilir. Bu lensler, farklı eksenlerde farklı kırılma güçlerine sahiptir ve ışığı doğru şekilde odaklayarak net bir görüş sağlar.

Düzensiz Astigmatizma

Düzensiz astigmatizma, korneanın yüzeyindeki düzensiz kıvrımlardan kaynaklanır. Bu, genellikle göz yaralanmaları, korneal hastalıklar veya ameliyatlar sonucu ortaya çıkar:

 • Kornea Yüzeyindeki Düzensizlikler: Kornea yüzeyinin düzensiz olması, ışığın retinada dağınık ve tutarsız bir şekilde odaklanmasına neden olur, bu da görüş kalitesini ciddi şekilde etkiler.
 • Tedavi Yöntemleri: Düzensiz astigmatizma, standart gözlük veya düz torik kontakt lenslerle düzeltilmesi zor olabilir. Çoğu durumda, özelleştirilmiş kontakt lensler, lazer cerrahisi veya kornea transplantasyonu gibi daha kompleks tedavi yöntemleri gerektirir.

Önemi ve Tedavi Yaklaşımları

Astigmatizmanın doğru şekilde sınıflandırılması, etkili bir tedavi planı geliştirilmesi için önemlidir. Düzenli astigmatizma genellikle daha basit tedavilere yanıt verirken, düzensiz astigmatizma daha özelleşmiş müdahaleler gerektirebilir. Her iki durumda da, bir göz sağlığı profesyonelinin rehberliği altında tedavi uygulanması, görme kalitesinin en üst düzeye çıkarılmasına olanak tanır.

Astigmat Belirtileri

Astigmat, genellikle belirgin belirtilerle kendini gösterir ve bu belirtiler yaşam kalitesini etkileyebilir. Gözdeki kırılma kusurları net olmayan görüntüler oluşturarak günlük aktiviteler üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Aşağıda astigmatizmanın başlıca belirtileri ve bu belirtilerin yaşam üzerindeki etkileri detaylıca incelenmiştir:

Bulanık veya Çarpık Görme

Astigmatın en yaygın ve belirgin belirtisi, hem yakın hem de uzak mesafelerde bulanık veya çarpık görmedir. Bu, kornea veya lensin düzgün bir yüzeye sahip olmaması ve ışığın birden fazla noktaya odaklanması sonucu ortaya çıkar. Görüntülerin bulanık veya dalgalı hatlara sahip olması, okuma ve araç kullanma gibi odak gerektiren faaliyetleri zorlaştırabilir.

Göz Yorgunluğu ve Rahatsızlık

Astigmatlı bireyler, gözlerini sürekli odaklamaya çalıştıkları için göz yorgunluğu ve rahatsızlık hissederler. Bu durum, uzun süreli bilgisayar kullanımı, kitap okuma veya televizyon izleme gibi aktivitelerden sonra daha da kötüleşebilir. Göz yorgunluğu, gözlerde ağrı, kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

Baş Ağrıları

Gözlerdeki sürekli zorlanma, özellikle göz çevresinde ve şakaklarda baş ağrılarına neden olabilir. Bu baş ağrıları genellikle gün sonuna doğru artar ve şiddetlenebilir. Göz yorgunluğu ile tetiklenen baş ağrıları, astigmatın yönetilmediği durumlarda kronikleşebilir.

Işığa Karşı Hassasiyet

Astigmat olan kişiler genellikle güçlü ışık kaynaklarına karşı aşırı hassasiyet gösterirler. Bu durum, ışığın göz içinde düzensiz bir şekilde kırılması ve bazen aşırı parlaklık hissi yaratmasıyla ilişkilidir. Güçlü güneş ışığı veya parlak yapay ışıklar altında rahatsızlık hissi bu belirtiler arasındadır.

Görme Pozisyonlarında Değişiklik

Bazı astigmatlı bireyler, net görebilmek için gözlerini veya başlarını belirli bir açıda tutma ihtiyacı duyarlar. Bu, özellikle uzun süreli okuma veya ekran kullanımı sırasında daha belirgin hale gelir ve doğru göz pozisyonunu bulma çabası, ekstra yorgunluk ve rahatsızlığa yol açabilir.

Astigmat belirtileri, göz sağlığı üzerinde önemli etkiler yaratabilir. Bu belirtiler fark edildiğinde, erken müdahale ve uygun tedavi yöntemleri görme kalitesini büyük ölçüde iyileştirebilir. Düzenli göz muayeneleri, bu ve diğer göz bozukluklarının zamanında tespit edilmesini sağlar ve etkili tedavi planlarının uygulanmasına olanak tanır.

Astigmat Tedavisi ve Yönetimi

Astigmat, düzeltilmesi gereken yaygın bir görme bozukluğudur ve çeşitli tedavi yöntemleri ile etkin bir şekilde yönetilebilir. Bu bölümde, astigmatın tedavi seçeneklerini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz:

Gözlükler

Gözlükler, astigmat tedavisinde en yaygın kullanılan araçlardır. Bu yöntem, özellikle hafif ve orta dereceli astigmat durumlarında etkilidir. Gözlük camları, kornea ve lensin oluşturduğu düzensiz odaklamayı düzeltecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır:

 • Silindirik Lensler: Bu lensler, gözün farklı meridyenlerindeki kırılma kusurlarını düzeltmek için tasarlanmıştır. Silindirik lensler, düz lenslere kıyasla daha karmaşık bir yüzey yapısına sahiptir ve ışığı doğru şekilde odaklamak için farklı eksenlerde farklı güçler kullanır.

Kontakt Lensler

Kontakt lensler, gözün doğrudan üzerine yerleştirilen ve gözlüklerin sağladığı düzeltme benzeri bir düzeltme sağlayan başka bir popüler tedavi yöntemidir. Astigmat için özel olarak tasarlanmış torik kontakt lensler, düzenli astigmatizmanın düzeltilmesinde oldukça etkilidir:

 • Torik Lensler: Bu lensler, silindirik lensler gibi, ışığı doğru noktalarda odaklamak için gözün farklı eksenlerinde farklı kırılma güçlerine sahiptir. Ayrıca, lensin gözde doğru pozisyonda kalmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır, bu da daha stabil bir görüş kalitesi sunar.

Lazer Cerrahisi

Lazer cerrahisi, korneayı yeniden şekillendirerek astigmatizmayı kalıcı olarak düzeltebilir. Bu yöntem, özellikle kontakt lens veya gözlük kullanmak istemeyen yetişkinler için uygundur. En popüler lazer cerrahi yöntemleri arasında LASIK ve PRK bulunmaktadır:

 • LASIK: Bu yöntem, korneanın üst tabakasını bir flap olarak kaldırdıktan sonra, alttaki dokuyu lazer ile yeniden şekillendirir.
 • PRK: PRK’da ise korneanın üst tabakası tamamen çıkarılır ve lazer, korneanın doğrudan altındaki dokuyu yeniden şekillendirir. PRK, LASIK’e kıyasla iyileşme süreci daha uzun olan bir yöntemdir ancak bazı durumlarda daha uygun olabilir.

Ortokeratoloji (Orto-K)

Ortokeratoloji, özellikle çocuklarda ve genç yetişkinlerde kullanılan bir yöntemdir. Gece boyunca takılan özel tasarlanmış sert kontakt lensler, kullanıcı uyurken korneayı geçici olarak yeniden şekillendirir. Bu lensler çıkarıldığında, kullanıcı bir süre boyunca daha net görebilir:

 • Gece Lensleri: Bu lensler, korneayı yavaşça ve geçici olarak düzleştirir, bu sayede ışık doğru şekilde retinaya odaklanabilir. Gece lenslerinin kullanımı, özellikle çocuklarda miyopinin ilerlemesini yavaşlatmak için de tercih edilir.

Astigmat tedavisi, kişinin yaşam tarzına, astigmatın türüne ve şiddetine göre değişiklik gösterebilir. Düzenli göz muayeneleri ve bir göz sağlığı profesyonelinin rehberliği, en uygun tedavi yönteminin belirlenmesinde kritik öneme sahiptir.

Sıkça Sorulan Sorular

Astigmatizma hakkında hastalar ve ilgililer tarafından sıklıkla sorulan bazı sorular ve bunların cevapları aşağıda yer almaktadır:

Astigmatizma Kalıtsal mıdır?

Evet, astigmatizma genellikle kalıtsal bir özelliktir. Eğer aile bireylerinizden birinde astigmatizma varsa, sizin de bu durumu yaşama ihtimaliniz daha yüksektir. Ancak, göz yaralanmaları veya cerrahi müdahaleler gibi çevresel faktörler de astigmatizmanın gelişimine katkıda bulunabilir.

Astigmatizma Zamanla İlerler mi?

Astigmatizmanın ilerleyip ilerlemediği kişiden kişiye değişir. Çocuklarda ve genç yetişkinlerde, gözler ve görme yeteneği geliştikçe astigmatizma düzeyinde değişiklikler olabilir. Düzenli göz muayeneleri, astigmatizmanın zaman içindeki değişimini takip etmek ve gerekli tedavi ayarlamalarını yapmak için önemlidir.

Astigmatizma İçin En İyi Tedavi Yöntemi Nedir?

Astigmatizmanın en iyi tedavi yöntemi, kişinin yaşına, astigmatın tipine ve derecesine bağlı olarak değişebilir. Gözlük ve kontakt lensler, çoğu insan için etkili çözümler sunarken, bazı durumlarda lazer cerrahisi daha kalıcı bir çözüm olabilir. Göz sağlığı profesyoneli, kişisel ihtiyaçlarınıza en uygun tedavi seçeneğini belirlemenize yardımcı olacaktır.

Astigmatizma Tedavisi Görmeyi Tamamen Düzeltir mi?

Astigmatizma tedavisi, görmeyi büyük ölçüde iyileştirebilir ancak bazı durumlarda tam bir düzelme sağlamayabilir. Tedavinin etkinliği, astigmatın derecesine ve uygulanan tedavi yöntemine bağlıdır. Çoğu kişi için, uygun tedavi ile görüş netliği önemli ölçüde artar.

Çocuklarda Astigmatizma Nasıl Anlaşılır?

Çocuklarda astigmatizma, okul performansında düşüş, tahtayı net görememe veya kitap okurken zorlanma gibi belirtilerle fark edilebilir. Çocuklar genellikle görme sorunlarını ifade etmekte zorlanabilir, bu yüzden düzenli göz muayeneleri çok önemlidir.

Bu sorular, astigmatizma hakkında daha bilinçli ve bilgili olmanıza yardımcı olabilir. Herhangi bir göz rahatsızlığında veya belirti fark ettiğinizde, zaman kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmanız en doğrusu olacaktır.

Astigmatizma, gözün kornea veya lensinin düzensiz şekil alması sonucu meydana gelen bir görme bozukluğudur. Bu durum, ışığın retinada birden fazla noktada odaklanmasına neden olarak bulanık veya çarpık görme gibi belirtilere yol açar. Astigmatizma, gözlük veya kontakt lensler gibi düzeltici araçlarla yönetilebilir, bazı durumlarda ise lazer cerrahisi gibi daha kalıcı çözümler tercih edilebilir.

Bu makalede astigmatizma hakkında bilinmesi gereken temel bilgiler, belirtiler, yönetim yöntemleri ve sıkça sorulan sorular hakkında detaylı bilgiler sunulmuştur. Astigmatizmanın yönetimi, erken tanı ve düzenli göz muayeneleri ile optimal seviyede tutulabilir. Göz sağlığınızı korumak ve yaşam kalitenizi artırmak için, görme problemleri yaşadığınızda vakit kaybetmeden bir göz sağlığı uzmanına danışmanız önemlidir.

Astigmat gibi göz bozukluklarının anlaşılması, doğru tedavi yöntemlerinin uygulanması ve düzenli göz bakımı, net görüş sağlamanın yanı sıra genel sağlığınızı korumanıza da yardımcı olacaktır. Sağlıklı gözler için, belirtileri dikkate alın, uygun tedaviyi uygulayın ve yaşam tarzınızda göz sağlığını destekleyecek değişiklikler yapmaya özen gösterin.

Etiketler

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Merhaba Op.Dr.Mustafa EREN