Retina Nedir?

Yazar Yorum Yap 97 Görüntüleme
Retina Nedir?

Retina, gözün arka kısmında bulunan ve görme yeteneğimizin temelini oluşturan ince bir doku tabakasıdır. Işığı algılayarak beyne görsel bilgi ileten fotoreseptör hücreleri içerir. Retina, görme sürecinin başlamasında kritik bir rol oynar ve bu nedenle göz sağlığının korunması açısından büyük öneme sahiptir.

Retina Anatomisi

Retina, gözün iç arka kısmında bulunan ve yaklaşık 0,5 mm kalınlığında olan ince bir tabakadır. Görme sürecinin başlangıcında kritik rol oynar ve birçok farklı hücre tipi ve katmandan oluşur. Retina, ışığı algılayarak bu bilgiyi beyne ileten bir yapıya sahiptir. İşte retina anatomisinin detaylı bir incelemesi:

Retina Tabakaları

Retina, on farklı katmandan oluşur ve her katman farklı hücre tiplerini barındırır. Bu katmanlar şunlardır:

 1. Pigment Epitel Tabakası: Retina dış yüzeyinde bulunur ve ışığı absorbe eder. Ayrıca fotoreseptör hücrelerin yenilenmesini ve beslenmesini sağlar. Bu tabaka, retina hücrelerinin atık maddelerden arındırılmasına yardımcı olur.
 2. Fotoreseptörler: Işığı algılayan hücrelerdir ve iki ana tipe ayrılır:
  • Koni Hücreleri: Renkli görmeyi sağlar ve yüksek ışık koşullarında işlev görür.
  • Çubuk Hücreleri: Düşük ışık koşullarında görmeyi sağlar ve gece görmede kritik rol oynar.
 3. Dış Sınır Membranı: Fotoreseptör hücrelerin çekirdeklerinin bulunduğu katmandır.
 4. Dış Nükleer Tabaka: Fotoreseptör hücrelerin çekirdeklerinin yoğunlaştığı katmandır.
 5. Dış Pleksiform Tabaka: Fotoreseptör hücreler ile bipolar ve horizontal hücreler arasında sinapsların bulunduğu katmandır.
 6. İç Nükleer Tabaka: Bipolar, horizontal ve amakrin hücrelerin çekirdeklerinin bulunduğu katmandır.
 7. İç Pleksiform Tabaka: Bipolar hücreler ile gangliyon hücreler arasında sinapsların bulunduğu katmandır.
 8. Gangliyon Hücre Katmanı: Gangliyon hücrelerinin bulunduğu katmandır. Bu hücreler, görsel bilgiyi optik sinir aracılığıyla beyne iletir.
 9. Sinir Lifi Tabakası: Gangliyon hücrelerinin aksonlarının bulunduğu katmandır. Bu aksonlar optik sinire doğru uzanır.
 10. İç Sınır Membranı: Retina ve vitreus humor arasındaki sınırı oluşturan en içteki tabakadır.

Retina Hücreleri

Retina, ışığı algılayan ve bu bilgiyi işleyen çeşitli hücre tiplerinden oluşur. Bu hücreler arasında şunlar bulunur:

 • Fotoreseptör Hücreler: Koni ve çubuk hücreleri olarak ikiye ayrılır. Koni hücreleri renkli görmeyi sağlarken, çubuk hücreleri düşük ışıkta görmeyi sağlar.
 • Bipolar Hücreler: Fotoreseptör hücrelerden gelen sinyalleri gangliyon hücrelerine ileten ara hücrelerdir.
 • Gangliyon Hücreleri: Beyne görsel bilgi ileten hücrelerdir. Aksonları optik sinir oluşturur.
 • Horizontal Hücreler: Fotoreseptör hücreler arasındaki lateral etkileşimleri düzenler ve görsel kontrastı artırır.
 • Amakrin Hücreler: İç pleksiform tabakada bulunur ve gangliyon hücreler arasındaki sinaptik iletimi modüle eder.

Retina’nın Kan Damarları

Retina, iki ana damar sistemi tarafından beslenir:

 • Santral Retinal Arter ve Ven: Retinanın iç tabakalarını besler. Santral retinal arter, optik diskin merkezinden girer ve retinayı besler. Santral retinal ven ise kanı retinadan geri taşır.
 • Koroid: Retinanın dış tabakalarını besler. Koroid, pigment epitel tabakası ile retina arasındaki damarsal bir yapıdır ve oksijen ile besin maddelerinin retina dış tabakalarına ulaşmasını sağlar.

Retina Bölümleri

Retina, işlevsel olarak iki ana bölüme ayrılabilir:

 • Merkez Retina (Makula): Görme keskinliğinin en yüksek olduğu bölgedir. Makulanın merkezi kısmında bulunan fovea, yalnızca koni hücreleri içerir ve en net görme bu bölgede gerçekleşir.
 • Periferik Retina: Çubuk hücrelerinin yoğun olduğu ve hareket ile düşük ışık koşullarında görme yeteneğinin sağlandığı bölgedir.

Retina, görme yeteneğimizin temel yapı taşıdır ve çeşitli katmanlar ve hücrelerden oluşan karmaşık bir yapıya sahiptir. Her katman ve hücre tipi, görme sürecinde farklı bir rol oynar ve bu işlevlerin koordinasyonu, net ve renkli görmemizi sağlar. Retina sağlığının korunması, bu karmaşık yapının düzgün çalışması için kritik öneme sahiptir.

Retinanın İşlevi

Retina, gözün iç kısmında yer alan ve ışığı algılayarak görme sürecinin başlamasını sağlayan hayati bir yapıdadır. Bu bölümde, retinanın nasıl çalıştığını, ışığı nasıl algıladığını ve bu bilgiyi nasıl işlediğini detaylı bir şekilde inceleyeceğiz.

Işığın Algılanması

Görme süreci, ışığın gözümüze girmesiyle başlar. Işık, önce kornea ve lens aracılığıyla odaklanır ve retinaya ulaşır. Retina, gelen bu ışığı algılayarak görsel bilgiyi işleyen bir dizi karmaşık mekanizmayı harekete geçirir.

Fototransdüksiyon Süreci

Fototransdüksiyon, ışık enerjisinin kimyasal ve elektriksel sinyallere dönüştürülmesi sürecidir. Bu süreç, retinada bulunan fotoreseptör hücreler (koni ve çubuk hücreleri) tarafından gerçekleştirilir.

 1. Fotoreseptör Hücreler:
  • Koni Hücreleri: Üç ana renk dalga boyunu (kırmızı, yeşil ve mavi) algılar ve renkli görmeyi sağlar. Yüksek ışık koşullarında işlev görürler.
  • Çubuk Hücreleri: Düşük ışık koşullarında görmeyi sağlar ve siyah-beyaz görmede etkilidir. Gece görüşü ve hareket algılama için kritiktir.
 2. Rhodopsin ve Iodopsin: Fotoreseptör hücrelerde bulunan pigmentlerdir. Çubuk hücrelerinde rhodopsin, koni hücrelerinde ise iodopsin bulunur. Bu pigmentler, ışık enerjisiyle kimyasal yapılarını değiştirir ve bu değişim elektriksel sinyaller üretir.

Sinyal İletimi ve İşlenmesi

Fotoreseptör hücreler, ışık enerjisini elektrik sinyallerine dönüştürdükten sonra, bu sinyaller retina boyunca iletilir ve işlenir. Bu süreç birkaç aşamadan oluşur:

 1. Bipolar Hücreler: Fotoreseptör hücrelerden gelen sinyalleri alır ve gangliyon hücrelerine iletir. Bipolar hücreler, görsel bilgiyi ilk aşamada işlemeye başlar ve kontrastı artırır.
 2. Horizontal Hücreler: Fotoreseptörler arasındaki lateral etkileşimleri düzenler. Bu hücreler, yan yana bulunan fotoreseptörlerden gelen sinyalleri entegre eder ve kontrast duyarlılığını artırır.
 3. Amakrin Hücreler: Bipolar hücreler ve gangliyon hücreleri arasındaki sinaptik iletimi modüle eder. Bu hücreler, hareket algılama ve ışık yoğunluğundaki ani değişikliklere tepki verme gibi görsel fonksiyonları düzenler.
 4. Gangliyon Hücreleri: Retinanın en iç katmanında bulunur ve elektrik sinyallerini optik sinir yoluyla beyne ileten hücrelerdir. Her gangliyon hücresi, belirli bir görsel alanı temsil eder ve bu alanlardan gelen bilgiyi beyne taşır.

Beyinde Görme İşlemi

Optik sinir aracılığıyla beyne iletilen elektrik sinyalleri, beyin korteksindeki görme merkezine ulaşır. Burada, beyin bu sinyalleri analiz eder ve anlamlandırır. Görsel korteks, retinadan gelen bilgileri işler ve bu bilgileri görüntü olarak algılarız. Beyin, ayrıca iki gözden gelen bilgileri birleştirir ve derinlik algısı oluşturur.

Görme Keskinliği ve Renk Algısı

Retinanın merkezindeki makula ve özellikle fovea, en yüksek görme keskinliğini sağlar. Foveada yalnızca koni hücreleri bulunur ve bu bölge, en net ve detaylı görmeyi sağlar. Renk algısı ise üç tür koni hücresinin farklı ışık dalga boylarına duyarlılığı sayesinde gerçekleşir. Koni hücreleri, kırmızı, yeşil ve mavi ışığı algılayarak tüm renk spektrumunu oluşturur.

Dinamik Görme

Retina, sadece statik görüntüleri değil, aynı zamanda hareketli nesneleri de algılar. Bu, özellikle çubuk hücrelerinin hassasiyeti sayesinde gerçekleşir. Retinanın periferik bölgesi, hareket algılama konusunda daha fazla çubuk hücresi içerir ve bu sayede çevresel görüş alanımızda hareket eden nesneleri fark edebiliriz.

Adaptasyon ve Kontrast Duyarlılığı

Retina, farklı ışık koşullarına uyum sağlama yeteneğine sahiptir. Parlak ışıkta koni hücreleri aktifken, düşük ışıkta çubuk hücreleri devreye girer. Ayrıca, retina kontrastı algılayarak görsel bilgiyi optimize eder. Bu, özellikle horizontal ve amakrin hücreler tarafından düzenlenen lateral inhibisyon mekanizması sayesinde gerçekleşir.

Retina, görme sürecinin başlamasında ve devamında kritik rol oynayan karmaşık bir yapıdır. Işığın algılanması, elektrik sinyallerine dönüştürülmesi ve bu sinyallerin beyne iletilmesi sürecinde çeşitli hücre tipleri ve mekanizmalar görev alır. Bu süreçlerin uyumlu çalışması, net ve renkli görmemizi sağlar. Retina sağlığının korunması, bu hayati işlevlerin devamlılığı için büyük önem taşır.

 

Etiketler
« Önceki konu
Sonraki konu »

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Merhaba Serdar TAŞ