Kornea Ülseri: Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Yazar Yorum Yap 74 Görüntüleme
Kornea Ülseri: Nedenleri, Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Kornea ülseri, gözün ön kısmında yer alan kornea tabakasının enfekte olması veya hasar görmesi sonucu oluşan ciddi bir göz rahatsızlığıdır. Görme kaybına kadar varabilen ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu makalede, kornea ülserinin nedenlerini, belirtilerini ve tedavi yöntemlerini ayrıntılı bir şekilde ele alacağız.

Kornea Ülseri Nedir?

Kornea, gözün dış yüzeyinde bulunan ve ışığın göz içine doğru geçmesini sağlayan şeffaf bir tabakadır. Gözün en dış tabakası olan kornea, gözün odaklanmasında ve net görmesinde kritik bir rol oynar. Aynı zamanda, kornea gözün en savunmasız ve hassas bölümlerinden biridir. Kornea ülseri, bu tabakanın enfekte olması veya zarar görmesi sonucunda oluşan açık yaralardır. Genellikle enfeksiyonlar, fiziksel travmalar veya bazı göz hastalıkları nedeniyle meydana gelir.

Kornea ülseri, korneanın epitel tabakasının altında yer alan stroma tabakasının iltihaplanması ile karakterizedir. Bu iltihaplanma, korneada ağrıya, kızarıklığa ve görme bozukluklarına yol açar. Kornea ülserleri küçük olabilir ve zamanında tedavi edilmezse, genişleyerek korneanın derin tabakalarına nüfuz edebilir. Bu durum, ciddi görme kaybına ve hatta körlüğe neden olabilir.

Kornea Ülserinin Oluşum Süreci

Kornea ülserinin oluşum süreci genellikle birkaç aşamadan geçer:

 1. Kornea Zedelenmesi veya Travma: Kornea üzerinde küçük bir çizik veya kesik meydana gelir. Bu zedelenme, enfeksiyon ajanlarının (bakteriler, virüsler, mantarlar) korneaya giriş yapmasını kolaylaştırır.
 2. Enfeksiyon ve İltihaplanma: Enfeksiyon ajanları korneaya yerleşir ve çoğalmaya başlar. Bu süreç, korneanın iltihaplanmasına ve hasar görmesine neden olur.
 3. Ülser Oluşumu: İltihaplanma ve enfeksiyonun yayılmasıyla birlikte, korneada açık yaralar veya ülserler oluşur. Bu ülserler, korneanın daha derin tabakalarına nüfuz ederek ciddi hasara yol açabilir.
 4. İyileşme ve Skarlaşma: Tedavi edilmezse veya uygun şekilde yönetilmezse, kornea ülseri iyileşirken skar dokusu oluşabilir. Bu skar dokusu, korneanın şeffaflığını bozarak kalıcı görme kaybına neden olabilir.

Kornea Ülseri Çeşitleri

Kornea ülserleri, nedenlerine ve enfeksiyon ajanlarına bağlı olarak farklı kategorilere ayrılabilir:

 • Bakteriyel Kornea Ülserleri: En sık görülen türlerden biridir. Özellikle kontakt lens kullanıcıları arasında yaygındır. Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus gibi bakteriler yaygın nedenlerdir.
 • Viral Kornea Ülserleri: Herpes simplex virüsü (HSV) kornea ülserlerinin yaygın bir nedenidir. HSV, tekrarlayan enfeksiyonlarla korneada ciddi hasara yol açabilir.
 • Mantar Kornea Ülserleri: Özellikle toprak ve bitki materyalleri ile temas eden kişilerde görülür. Fusarium ve Aspergillus türleri gibi mantarlar yaygın etkenlerdir.
 • Parazitik Kornea Ülserleri: Acanthamoeba gibi parazitler, özellikle kirli su ile temas eden kontakt lens kullanıcılarında görülebilir.

Kornea Ülserinin Risk Faktörleri

Kornea ülseri riskini artıran çeşitli faktörler bulunmaktadır:

 • Kontakt Lens Kullanımı: Uygun hijyenik önlemlerin alınmaması, lenslerin uzun süreli kullanımı ve kirli lens solüsyonları enfeksiyon riskini artırır.
 • Göz Yaralanmaları: Gözde meydana gelen kesikler, çizikler veya yabancı cisimlerin sebep olduğu travmalar kornea ülserine neden olabilir.
 • Bağışıklık Sistemi Zayıflığı: Bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler, enfeksiyonlara karşı daha hassastır ve kornea ülseri riski yüksektir.
 • Göz Kuruluğu: Gözyaşı üretiminin azalması, korneanın korunmasız kalmasına ve ülser gelişimine yol açabilir.
 • Önceden Mevcut Göz Hastalıkları: Keratit, göz kuruluğu ve diğer kornea hastalıkları, kornea ülseri riskini artırabilir.

Kornea ülseri, hızlı ve doğru tedavi edilmezse ciddi görme kaybına yol açabilecek bir rahatsızlıktır. Erken teşhis ve uygun tedavi ile çoğu zaman tamamen iyileşme sağlanabilir. Göz sağlığınızı korumak ve kornea ülserinden kaçınmak için hijyen kurallarına uymak ve düzenli göz muayenelerini ihmal etmemek önemlidir.

Kornea Ülserinin Nedenleri

Kornea ülserine yol açan pek çok farklı neden bulunmaktadır. Bu nedenler, enfeksiyöz (bakteriyel, viral, mantar, parazitik) ve non-enfeksiyöz (travmalar, göz kuruluğu, alerjik reaksiyonlar) olmak üzere iki ana kategoride incelenebilir.

Enfeksiyöz Nedenler

 1. Bakteriyel Enfeksiyonlar:
  • Kontakt Lens Kullanımı: Hijyen kurallarına uyulmaması, lenslerin uzun süre gözde kalması veya kirli lenslerin kullanımı, korneada bakteriyel enfeksiyon riskini artırır. Özellikle Pseudomonas aeruginosa ve Staphylococcus aureus gibi bakteriler sık rastlanır.
  • Göz Yaralanmaları: Gözde oluşan küçük kesikler veya çizikler, bakterilerin korneaya giriş yapmasına ve enfeksiyona yol açabilir.
 2. Viral Enfeksiyonlar:
  • Herpes Simpleks Virüsü (HSV): HSV, kornea ülserlerinin yaygın bir nedenidir. Gözde tekr

arlayan herpes enfeksiyonları, kornea üzerinde kalıcı hasara ve tekrarlayan ülserlere neden olabilir.

 • Herpes Zoster Oftalmikus: Su çiçeği virüsünün yeniden aktivasyonu sonucu oluşan bu durum, özellikle yaşlılarda kornea ülserine yol açabilir.
 1. Mantar Enfeksiyonları:
  • Tarım İşçileri: Toprak ve bitkilerle sık temas eden kişilerde mantar enfeksiyonları yaygın olabilir. Fusarium ve Aspergillus türleri, korneada ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.
  • Göz Yaralanmaları: Organik materyallerle temas sonucu oluşan göz yaralanmaları mantar enfeksiyonu riskini artırır.
 2. Parazitik Enfeksiyonlar:
  • Acanthamoeba: Özellikle kirli suda bulunan bu parazit, kontakt lens kullanıcıları için ciddi bir risk oluşturur. Acanthamoeba keratiti, tedavisi zor ve uzun süren bir enfeksiyondur.

Non-Enfeksiyöz Nedenler

 1. Fiziksel Travmalar:
  • Göz Yaralanmaları: Gözde meydana gelen kesikler, çizikler veya yabancı cisimlerin neden olduğu travmalar, kornea ülserine yol açabilir.
  • Cerrahi Müdahaleler: Göz ameliyatları sırasında meydana gelen komplikasyonlar veya yaralanmalar da kornea ülserine neden olabilir.
 2. Göz Kuruluğu:
  • Yetersiz Gözyaşı Üretimi: Gözyaşı üretiminin azalması, korneanın yeterince nemlenmemesine ve korunmasız kalmasına yol açar. Bu durum, enfeksiyon ve hasar riskini artırır.
  • Sjogren Sendromu: Bu otoimmün hastalık, gözyaşı bezlerinin işlevini bozar ve göz kuruluğuna neden olur.
 3. Alerjik Reaksiyonlar:
  • Göz Damlası veya İlaç Reaksiyonları: Bazı göz damlalarına veya ilaçlara karşı alerjik reaksiyonlar, korneada iltihaplanma ve ülser oluşumuna yol açabilir.
  • Kontakt Lens Solüsyonları: Bazı solüsyonlar, hassas gözlerde alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
 4. İmmün Sistem Hastalıkları:
  • Romatoid Artrit: Bu ve benzeri otoimmün hastalıklar, kornea üzerinde ülserasyon riskini artırır.
  • Lupus: Sistemik lupus eritematozus gibi hastalıklar, gözde inflamasyona ve kornea ülserine yol açabilir.

Diğer Faktörler

 • Vitamin A Eksikliği: Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yaygın olan bu eksiklik, kornea sağlığını olumsuz etkileyebilir ve ülser riskini artırabilir.
 • Kirli veya Yanlış Kullanılmış Kontakt Lensler: Lenslerin önerilen süreden fazla kullanılması veya uygun şekilde temizlenmemesi enfeksiyon riskini artırır.

Kornea ülseri, hızlı ve doğru tedavi edilmezse ciddi görme kaybına yol açabilecek bir rahatsızlıktır. Erken teşhis ve uygun tedavi ile çoğu zaman tamamen iyileşme sağlanabilir. Göz sağlığınızı korumak ve kornea ülserinden kaçınmak için hijyen kurallarına uymak ve düzenli göz muayenelerini ihmal etmemek önemlidir.

Kornea Ülserinin Belirtileri

Kornea ülseri belirtileri, rahatsızlığın şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir. Genel belirtiler şunlardır:

Şiddetli Göz Ağrısı:

 • Keskin veya Batıcı Ağrı: Kornea ülseri genellikle şiddetli göz ağrısına neden olur. Bu ağrı, keskin, batıcı veya yanma şeklinde hissedilebilir.
 • Işığa Karşı Hassasiyet (Fotofobi): Kornea ülseri olan kişiler genellikle ışığa karşı aşırı hassasiyet gösterir. Parlak ışıklar gözlerde şiddetli ağrıya ve rahatsızlığa yol açabilir.

Görme Kaybı:

 • Bulanık Görme: Kornea üzerindeki hasar, ışığın düzgün bir şekilde geçmesini engelleyerek bulanık görmeye neden olabilir.
 • Görme Alanında Noktalar veya Lekeler: Kornea üzerindeki ülserler, görme alanında siyah veya gri noktalar veya lekeler olarak algılanabilir.

Kırmızılık ve Şişlik:

 • Göz Kızarıklığı: Enfeksiyon veya iltihap nedeniyle gözde belirgin bir kızarıklık görülebilir. Bu durum, gözün beyaz kısmında yaygınlaşabilir.
 • Gözde Şişlik: Enfeksiyon veya inflamasyon sonucu göz kapaklarında ve göz çevresinde şişlik oluşabilir.

Gözde Akıntı:

 • Sarı veya Yeşil Akıntı: Bakteriyel enfeksiyonlar genellikle gözde sarı veya yeşil renkte, yapışkan bir akıntıya neden olur.
 • Sulu Akıntı: Viral veya alerjik nedenlerle ortaya çıkan kornea ülserleri, gözde aşırı sulanma ve akıntıya yol açabilir.

Göz Kapağı Şişmesi:

 • Göz Kapağı İltihabı (Blefarit): Kornea ülseri olan kişilerde göz kapakları şişebilir ve hareket etmekte zorlanabilir.
 • Göz Kapağı Ağrısı: Göz kapağı ve çevresinde hassasiyet ve ağrı oluşabilir.

Gözde Yabancı Cisim Hissi:

 • Gözde Batma ve Rahatsızlık: Kornea ülseri olan kişiler genellikle gözlerinde yabancı bir cisim varmış gibi hisseder. Bu rahatsızlık, sürekli batma ve yanma hissi ile kendini gösterebilir.

Kornea ülseri belirtileri ciddi ve rahatsız edicidir. Bu belirtilerden bir veya birkaçını deneyimleyen kişilerin hemen bir göz doktoruna başvurmaları önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi ile kornea ülserinin neden olduğu hasar minimize edilebilir ve görme kaybı önlenebilir.

Kornea Ülseri Teşhisi

Kornea ülseri teşhisi, göz doktoru tarafından yapılan detaylı bir göz muayenesi ile konur. Teşhis süreci, hastanın belirtilerini ve gözdeki değişiklikleri kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi içerir. Kornea ülserinin doğru teşhisi, uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi açısından kritik önem taşır. İşte teşhis sürecinde kullanılan başlıca yöntemler:

Anamnez (Tıbbi Öykü) ve Semptom Değerlendirmesi:

 • Hastanın Hikayesi: Doktor, hastanın tıbbi geçmişini, mevcut semptomlarını ve bu semptomların ne zaman başladığını detaylı bir şekilde dinler. Özellikle kontakt lens kullanımı, göz travmaları veya daha önce geçirilen göz enfeksiyonları hakkında bilgi edinir.
 • Semptomlar: Gözde ağrı, kızarıklık, görme kaybı, ışığa hassasiyet ve göz akıntısı gibi belirtilerin varlığı değerlendirilir.

Göz Muayenesi:

 • Görme Keskinliği Testi: Hastanın görme keskinliği test edilerek, kornea ülserinin görme üzerindeki etkisi değerlendirilir.
 • Slit Lamba Muayenesi: Slit lamba adı verilen özel bir mikroskop kullanılarak kornea detaylı bir şekilde incelenir. Bu cihaz, göz doktorunun kornea yüzeyindeki yaraları, ülserleri ve diğer anormallikleri net bir şekilde görmesini sağlar.
 • Fluorescein Boya Testi: Kornea üzerindeki hasarları daha iyi görebilmek için göze özel bir boya damlatılır. Bu boya, kornea üzerindeki yaraları ve ülserleri vurgular, böylece doktorun hasarlı bölgeleri daha net görmesine yardımcı olur.

Laboratuvar Testleri:

 • Kornea Kazıntısı ve Kültür: Enfeksiyon şüphesi varsa, kornea yüzeyinden küçük bir örnek alınarak laboratuvarda incelenir. Bu örnek, enfeksiyonun nedenini belirlemek için mikrobiyolojik kültür ve diğer testlere tabi tutulur. Bakteri, virüs, mantar veya parazitlerin varlığı bu testlerle tespit edilir.
 • PCR Testleri: Özellikle viral enfeksiyonların teşhisinde kullanılabilir. PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) testi, viral DNA veya RNA’nın tespit edilmesine olanak tanır.

Ek Görüntüleme Yöntemleri:

 • Konfokal Mikroskopi: Bu yöntem, korneanın hücresel düzeyde detaylı bir görüntüsünü sağlar. Enfeksiyona neden olan ajanların ve hücresel değişikliklerin tespit edilmesinde kullanılır.
 • OCT (Optik Koherens Tomografi): OCT, Korneanın kesitsel görüntülerini sağlayarak, ülserin derinliğini ve yayılımını değerlendirmede yardımcı olabilir.

Kornea ülseri teşhisi, doğru ve zamanında yapıldığında, hastanın tedavi sürecinde büyük önem taşır. Erken teşhis, uygun tedavi yöntemlerinin hızla uygulanmasını sağlar ve bu sayede görme kaybı gibi ciddi komplikasyonların önlenmesine yardımcı olur. Kornea ülseri belirtileri yaşayan kişilerin, vakit kaybetmeden bir göz doktoruna başvurmaları hayati önem taşır.

Kornea Ülseri Tedavi Yöntemleri

Kornea ülseri tedavisi, altta yatan nedene bağlı olarak değişiklik gösterir. En yaygın tedavi yöntemleri şunlardır:

Antibiyotik, Antiviral ve Antifungal Göz Damlası:

 • Bakteriyel Enfeksiyonlar İçin Antibiyotik Damla: Bakteriyel enfeksiyonların tedavisinde geniş spektrumlu antibiyotik göz damlaları kullanılır. Bu damlalar enfeksiyonu kontrol altına alarak korneanın iyileşmesini sağlar.
 • Viral Enfeksiyonlar İçin Antiviral Damla: Herpes simpleks virüsü gibi viral enfeksiyonların tedavisinde antiviral göz damlaları ve oral antiviral ilaçlar kullanılır.
 • Mantar Enfeksiyonları İçin Antifungal Damla: Mantar enfeksiyonları genellikle antifungal göz damlaları ile tedavi edilir. Ancak, mantar enfeksiyonlarının tedavisi uzun sürebilir ve dikkatli bir şekilde takip edilmelidir.

Steroid Damla:

 • İltihabı Azaltmak İçin Steroid Damla: Steroid göz damlaları, korneadaki iltihabı ve şişliği azaltmak için kullanılır. Ancak, enfeksiyon riskini artırabileceği için dikkatli kullanılmalıdır ve doktor gözetiminde uygulanmalıdır.

Göz Bandajı ve Koruma:

 • Koruyucu Kontakt Lensler: Korneanın iyileşmesini desteklemek ve rahatlatmak için koruyucu kontakt lensler kullanılabilir. Bu lensler, korneanın yüzeyini kaplayarak enfeksiyondan korur ve iyileşme sürecini hızlandırır.
 • Göz Bandajı: Göz bandajları, gözün iyileşmesi için rahat bir ortam sağlar ve dış etkenlerden korunmasına yardımcı olur.

Cerrahi Müdahale:

 • Kornea Nakli: Şiddetli kornea ülserlerinde, korneanın ciddi şekilde hasar gördüğü durumlarda kornea nakli gerekebilir. Bu işlemde hasarlı kornea dokusu, sağlıklı bir donör korneası ile değiştirilir. Kornea nakli, görme yetisini geri kazanmak için etkili bir yöntemdir.
 • Amniyotik Membran Transplantasyonu: Bu yöntem, korneanın yüzeyini kaplayarak iyileşmeyi teşvik eden ve enfeksiyonu kontrol altına alan bir tedavi seçeneğidir. Amniyotik membran, iyileştirici özellikleri nedeniyle tercih edilir.

Destekleyici Tedavi ve Bakım:

 • Yapay Gözyaşı ve Nemlendiriciler: Göz kuruluğunu önlemek ve korneanın nemli kalmasını sağlamak için yapay gözyaşı damlaları ve nemlendirici jeller kullanılabilir.
 • Ağrı Kesiciler: Gözdeki ağrıyı hafifletmek için ağrı kesici ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, hastanın rahatlamasına yardımcı olur ve tedavi sürecini daha konforlu hale getirir.

Bağışıklık Sistemini Destekleyici Tedaviler:

 • Bağışıklık Sistemini Güçlendiren İlaçlar: Otoimmün hastalıklar veya bağışıklık sistemi zayıflığı olan hastalarda, bağışıklık sistemini güçlendiren ilaçlar kullanılabilir. Bu ilaçlar, enfeksiyon riskini azaltır ve korneanın iyileşmesini destekler.
 • Vitamin Takviyeleri: Vitamin A ve diğer besin destekleri, kornea sağlığını korumak ve iyileşmeyi hızlandırmak için önerilebilir.

Kornea Ülserinden Korunma Yolları

Kornea ülserinden korunmak için alınabilecek bazı önlemler şunlardır:

 • Kontakt Lens Hijyenine Dikkat: Lenslerinizi temiz tutun ve kullanma talimatlarına uyun. Kontakt lenslerinizi uygun şekilde temizleyin ve önerilen sürelerde değiştirin.
 • Göz Yaralanmalarından Kaçının: Riskli işlerde çalışırken koruyucu gözlük kullanın. Özellikle tozlu ve kirli ortamlarda gözlerinizi koruyun.
 • Düzenli Göz Muayenesi: Göz sağlığınızı düzenli olarak kontrol ettirin ve herhangi bir anormallikte hemen doktora başvurun. Erken teşhis ve tedavi, ciddi komplikasyonları önlemeye yardımcı olabilir.
 • Gözlerinizi Koruyun: Özellikle tozlu ve kirli ortamlardan kaçının ve gerektiğinde göz koruyucu ekipman kullanın. Göz hijyenine dikkat edin ve gözlerinize zarar verebilecek davranışlardan kaçının.

Kornea ülseri, hızlı ve doğru tedavi edilmezse ciddi görme kaybına yol açabilecek bir rahatsızlıktır. Erken teşhis ve uygun tedavi ile çoğu zaman tamamen iyileşme sağlanabilir. Göz sağlığınızı korumak ve kornea ülserinden kaçınmak için hijyen kurallarına uymak ve düzenli göz muayenelerini ihmal etmemek önemlidir. Bu makalede kornea ülseri hakkında kapsamlı bilgiler sunulmuştur. Bu bilgiler ışığında, kornea ülseri belirtilerini erken fark edebilir ve gerekli önlemleri alabilirsiniz. Unutmayın, göz sağlığınız genel sağlığınızın ayrılmaz bir parçasıdır ve gözlerinizi korumak yaşam kalitenizi artırır.

Etiketler
Sonraki konu »

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Merhaba Serdar TAŞ