Görme Keskinliği Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Yazar Yorum Yap 50 Görüntüleme
Görme Keskinliği Nedir ve Nasıl Ölçülür?

Görme keskinliği, bir kişinin gözlerinin ayrıntıları ne kadar net görebildiğini ifade eden bir ölçüttür. Bu kavram, günlük yaşamda sıkça karşılaşılan bir durum olan görme problemlerinin değerlendirilmesi ve tedavi edilmesi açısından büyük önem taşır. Görme keskinliği, göz muayeneleri sırasında rutin olarak ölçülür ve bu ölçümler, göz sağlığı hakkında önemli bilgiler sağlar. Bu makalede, görme keskinliğinin ne olduğu, nasıl ölçüldüğü ve bu ölçümlerin ne anlama geldiği üzerinde durulacaktır.

Görme Keskinliği Nedir?

Görme keskinliği, gözün nesneleri ne kadar net ve ayrıntılı görebildiğini belirten bir ölçüttür. Bu kavram, göz sağlığının değerlendirilmesinde temel bir rol oynar. Görme keskinliği, optik sistemin yani gözün, retinaya düşen ışık ışınlarını ne kadar doğru şekilde odaklayabildiğini ve beyin tarafından bu bilgilerin nasıl işlendiğini ifade eder. Görme keskinliği, günlük yaşamda karşılaşılan birçok görsel görevi yerine getirebilmek için kritik bir öneme sahiptir.

Optik Sistem ve Görme Keskinliği

Görme keskinliği, gözün optik sisteminin (kornea, lens, vitreus) ve retinanın sağlıklı bir şekilde çalışmasına bağlıdır. Işık, gözün ön kısmındaki kornea ve lens tarafından kırılarak retinaya odaklanır. Retina, bu ışığı elektrik sinyallerine dönüştürerek beyne iletir. Beyin, bu sinyalleri işleyerek görüntüyü oluşturur. Bu süreçte herhangi bir bozukluk, görme keskinliğini olumsuz etkileyebilir.

Görme Keskinliğinin Önemi

Görme keskinliği, bir kişinin günlük yaşamında gerçekleştirdiği birçok faaliyette kritik bir rol oynar. Okuma, yazma, araç kullanma, yüzleri tanıma ve detayları ayırt etme gibi görevler, yüksek bir görme keskinliği gerektirir. Düşük görme keskinliği, bu tür aktivitelerde zorluk yaşanmasına ve yaşam kalitesinin düşmesine neden olabilir.

Görme Keskinliğinin Ölçülmesi

Görme keskinliği, göz doktorları tarafından yapılan rutin göz muayeneleri sırasında ölçülür. Bu ölçümler, gözdeki olası sorunların tespit edilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşır. Snellen tablosu, LogMAR tablosu ve bilgisayarlı görme testleri gibi çeşitli yöntemler kullanılarak yapılan ölçümler, görme keskinliğinin derecesini belirlemeye yardımcı olur.

Görme Keskinliği ve Göz Hastalıkları

Görme keskinliği, göz hastalıklarının tanısında da önemli bir gösterge olabilir. Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm gibi kırma kusurları, görme keskinliğini azaltan yaygın problemler arasındadır. Ayrıca, katarakt, glokom ve makula dejenerasyonu gibi göz hastalıkları da görme keskinliğinde ciddi düşüşlere neden olabilir. Bu nedenle, düzenli göz muayeneleri ile görme keskinliğinin kontrol edilmesi ve gerekli durumlarda tedavi edilmesi önemlidir.

Görme Keskinliğinin Geliştirilmesi

Görme keskinliğinin korunması ve geliştirilmesi için birkaç temel önlem alınabilir. Düzenli göz muayeneleri yaptırmak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek, dengeli beslenmek ve gözleri zararlı UV ışınlarından korumak bu önlemler arasında yer alır. Ayrıca, uygun gözlük veya kontakt lens kullanımı da görme keskinliğini artırabilir.

Görme keskinliği, sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir. Bu nedenle, göz sağlığına dikkat etmek ve görme keskinliğini düzenli olarak kontrol ettirmek, yaşam kalitesini korumak ve artırmak için önemlidir.

Görme Keskinliği Nasıl Ölçülür?

Görme keskinliğinin ölçülmesi, göz sağlığının değerlendirilmesi ve görme problemlerinin tespit edilmesi için temel bir adımdır. Göz doktorları, görme keskinliğini ölçmek için çeşitli testler ve araçlar kullanır. Bu testler, genellikle standartlaştırılmış yöntemler olup, görme keskinliğinin ne kadar iyi olduğunu belirlemek için geliştirilmiştir. İşte görme keskinliğini ölçmek için en yaygın kullanılan yöntemler ve bu yöntemlerin nasıl uygulandığına dair detaylar:

1. Snellen Tablosu

Snellen tablosu, görme keskinliğini ölçmek için en yaygın ve geleneksel yöntemlerden biridir. Bu tablo, genellikle büyük bir levha veya dijital ekran üzerinde, farklı boyutlarda harflerin sıralandığı bir dizi içerir.

 • Testin Uygulanması: Hasta, belirli bir mesafeden (genellikle 6 metre veya 20 feet) bu tabloya bakar. Doktor, hastadan sırayla harfleri okumasını ister. En küçük harflerin doğru okunabildiği satır, hastanın görme keskinliğini belirler.
 • Değerlerin Yorumlanması: Snellen tablosundaki ölçümler genellikle kesirli sayılarla ifade edilir. Örneğin, 6/6 (veya 20/20) görme keskinliği, kişinin normal görme yetisine sahip olduğunu gösterir. Bu, kişinin 6 metre mesafeden (veya 20 feet) normal bir gözle okunabilen harfleri okuyabildiği anlamına gelir. 6/12 (veya 20/40) gibi değerler ise görme keskinliğinde bir azalma olduğunu gösterir.

2. LogMAR Tablosu

LogMAR tablosu, Snellen tablosuna alternatif olarak geliştirilmiş ve daha hassas ölçümler yapmaya olanak tanıyan bir yöntemdir. LogMAR, “Logarithm of the Minimum Angle of Resolution” ifadesinin kısaltmasıdır.

 • Testin Uygulanması: LogMAR tablosunda, harfler kademeli olarak küçülür ve her satırın görsel açı değeri (LogMAR) hesaplanır. Bu tablo, genellikle daha küçük harfler ve daha fazla satır içerir.
 • Değerlerin Yorumlanması: LogMAR tablosunda, her satırın zorluğu logaritmik bir ölçekle belirlenir. 0 LogMAR, mükemmel görmeyi temsil ederken, artan pozitif değerler görme keskinliğinde azalmayı gösterir. Örneğin, 0.1 LogMAR daha iyi bir görme keskinliği, 0.3 LogMAR ise daha düşük bir görme keskinliği anlamına gelir.

3. Bilgisayarlı Görme Testleri

Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte, bilgisayarlı görme testleri de yaygınlaşmıştır. Bu testler, görme keskinliğini ölçmek için dijital ekranlar ve özel yazılımlar kullanır.

 • Testin Uygulanması: Bilgisayarlı görme testlerinde, bilgisayar ekranında belirli bir düzen içinde sunulan harfler veya şekiller kullanılır. Kişi, ekranda görünen harfleri veya şekilleri tanımlar ve bu bilgiler bilgisayar tarafından kaydedilir.
 • Değerlerin Yorumlanması: Bilgisayar programları, kişinin verdiği yanıtlara göre görme keskinliğini otomatik olarak hesaplar ve sonuçları anında sunar. Bu yöntem, hızlı ve hassas ölçümler yapma olanağı sağlar.

4. E-Tablosu ve Görsel Keskinlik Kartları

Özellikle çocuklar ve okuma-yazma bilmeyen kişiler için geliştirilmiş alternatif yöntemler de mevcuttur. E-Tablosu ve görsel keskinlik kartları, bu grupların görme keskinliğinin ölçülmesinde kullanılır.

 • E-Tablosu: Bu testte, farklı yönlere dönük büyük “E” harfleri kullanılır. Kişiden, her “E” harfinin hangi yöne baktığını belirtmesi istenir.
 • Görsel Keskinlik Kartları: Bu kartlarda, çeşitli semboller ve resimler bulunur. Çocuklardan veya okuma-yazma bilmeyen kişilerden, gördükleri sembolü veya resmi tanımlamaları istenir.

5. Pinhole Testi

Pinhole testi, görme keskinliğini ölçmek için kullanılan basit bir yöntemdir ve gözdeki kırma kusurlarını belirlemeye yardımcı olur.

 • Testin Uygulanması: Hasta, küçük delikli (pinhole) bir cihazdan bakar ve Snellen tablosundaki harfleri okumaya çalışır. Pinhole, ışık ışınlarını odaklar ve kırma kusurlarının etkisini azaltır.
 • Değerlerin Yorumlanması: Pinhole testinde görme keskinliğinde belirgin bir iyileşme görülüyorsa, kırma kusuru olduğu ve gözlük veya kontakt lensle düzeltilebileceği anlaşılır.

Görme keskinliğinin ölçülmesi, göz sağlığının değerlendirilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin belirlenmesi için kritik bir adımdır. Snellen tablosu, LogMAR tablosu, bilgisayarlı testler, E-Tablosu ve pinhole testi gibi çeşitli yöntemler, görme keskinliğini doğru bir şekilde belirlemeye yardımcı olur. Bu ölçümler, göz sağlığının korunması ve görme sorunlarının erken teşhisi için düzenli olarak yapılmalıdır.

Görme Keskinliği Değerlerinin Anlamı

Görme keskinliği değerleri, gözün nesneleri ne kadar net ve ayrıntılı görebildiğini ifade eden sayısal göstergelerdir. Bu değerler, göz muayeneleri sırasında yapılan testler sonucunda elde edilir ve genellikle kesirli sayılarla veya logaritmik bir ölçekle ifade edilir. Görme keskinliği değerlerinin anlaşılması, göz sağlığının değerlendirilmesi ve gerekli tedavi yöntemlerinin belirlenmesi açısından büyük önem taşır. Bu bölümde, görme keskinliği değerlerinin nasıl yorumlanması gerektiği üzerinde durulacaktır.

Snellen Tablosu Değerleri

Snellen tablosu ile yapılan görme keskinliği ölçümleri, en yaygın ve bilinen yöntemdir. Bu yöntemde elde edilen değerler, kişinin görme yetisini standart bir referansla karşılaştırarak ifade eder.

 • 6/6 veya 20/20 Görme Keskinliği: Bu değerler, kişinin normal görme yetisine sahip olduğunu gösterir. 6/6 değeri, kişinin 6 metre mesafeden (veya 20 feet) normal bir gözle okunabilen harfleri okuyabildiği anlamına gelir. Bu, mükemmel görme keskinliği olarak kabul edilir ve göz sağlığının iyi olduğunu gösterir.
 • 6/12 veya 20/40 Görme Keskinliği: Bu değerler, kişinin görme keskinliğinde bir miktar azalma olduğunu gösterir. 6/12 değeri, kişinin normalde 12 metre mesafeden okunabilecek harfleri ancak 6 metre mesafeden okuyabildiği anlamına gelir. Bu tür değerler, gözlük veya kontakt lens gibi düzeltici önlemler alınması gerektiğini gösterebilir.
 • 6/60 veya 20/200 Görme Keskinliği: Bu değerler, ciddi bir görme kaybını ifade eder. 6/60 değeri, kişinin normalde 60 metre mesafeden okunabilecek harfleri ancak 6 metre mesafeden okuyabildiğini gösterir. Bu tür durumlar, ciddi göz rahatsızlıklarının habercisi olabilir ve acil tıbbi müdahale gerektirebilir.

LogMAR Değerleri

LogMAR tablosu ile elde edilen görme keskinliği değerleri, logaritmik bir ölçek kullanarak daha hassas ölçümler sağlar. LogMAR değerleri, pozitif ve negatif olarak ifade edilir.

 • 0 LogMAR: Bu değer, mükemmel görme keskinliğini temsil eder ve Snellen tablosundaki 6/6 veya 20/20 görme keskinliğine denk gelir.
 • Pozitif LogMAR Değerleri: Artan pozitif LogMAR değerleri, görme keskinliğinde azalmayı gösterir. Örneğin, 0.3 LogMAR değeri, görme keskinliğinin azaldığını ve kişinin daha büyük harfleri okumak zorunda olduğunu ifade eder.
 • Negatif LogMAR Değerleri: Negatif LogMAR değerleri, normalden daha iyi görme keskinliğini ifade eder. Örneğin, -0.1 LogMAR, kişinin ortalamadan daha iyi bir görme yetisine sahip olduğunu gösterir.

E-Tablosu ve Görsel Keskinlik Kartları Değerleri

E-Tablosu ve görsel keskinlik kartları, özellikle çocuklar ve okuma-yazma bilmeyen kişiler için geliştirilmiş alternatif yöntemlerdir. Bu testler, görme keskinliğini değerlendirmek için farklı yönlere dönük “E” harfleri veya çeşitli semboller kullanır.

 • Yön Belirleme: E-Tablosunda, kişinin farklı yönlere dönük “E” harflerinin yönünü doğru bir şekilde belirleyebilmesi, görme keskinliğinin iyi olduğunu gösterir.
 • Sembol Tanıma: Görsel keskinlik kartlarında, kişinin sunulan sembolleri veya resimleri doğru bir şekilde tanımlayabilmesi, görme keskinliğinin normal seviyede olduğunu ifade eder.

Pinhole Testi Değerleri

Pinhole testi, görme keskinliğini değerlendirmek ve kırma kusurlarını belirlemek için kullanılan basit bir yöntemdir. Bu testte, küçük bir delikten bakarak yapılan ölçümler, görme keskinliğinin kırma kusurlarından ne kadar etkilendiğini ortaya koyar.

 • Görme Keskinliğinde İyileşme: Pinhole testi sırasında görme keskinliğinde belirgin bir iyileşme görülüyorsa, bu durum kırma kusuru olduğunu ve gözlük veya kontakt lensle düzeltilebileceğini gösterir.
 • Görme Keskinliğinde İyileşme Yoksa: Eğer pinhole testi sırasında görme keskinliğinde bir iyileşme görülmüyorsa, bu durum daha ciddi göz rahatsızlıklarının habercisi olabilir ve ileri tetkikler gerektirebilir.

Görme Keskinliğini Etkileyen Faktörler

Görme keskinliği, birçok faktörden etkilenebilir. Yaş, genetik faktörler, yaşam tarzı ve çevresel koşullar, görme keskinliği üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. İşte görme keskinliğini etkileyen başlıca faktörler:

 • Yaş: Yaş ilerledikçe, göz merceği elastikiyetini kaybeder ve görme keskinliği azalabilir.
 • Genetik Faktörler: Ailede göz rahatsızlıklarının bulunması, görme keskinliğini etkileyebilir.
 • Göz Hastalıkları: Katarakt, glokom, makula dejenerasyonu gibi hastalıklar, görme keskinliğinde ciddi düşüşlere neden olabilir.
 • Kırma Kusurları: Miyopi, hipermetropi ve astigmatizm gibi kırma kusurları, görme keskinliğini olumsuz etkiler.
 • Yaşam Tarzı: Beslenme, sigara kullanımı, uzun süreli ekran maruziyeti gibi yaşam tarzı faktörleri, göz sağlığını ve görme keskinliğini etkiler.

Görme keskinliği değerlerinin doğru anlaşılması ve yorumlanması, göz sağlığının korunması ve olası görme problemlerinin erken teşhisi açısından büyük önem taşır. Düzenli göz muayeneleri, görme keskinliğinin değerlendirilmesi ve gerekli tedavi önlemlerinin alınması için kritik bir rol oynar.

Görme keskinliği, göz sağlığının önemli bir göstergesidir ve düzenli olarak ölçülmesi gereklidir. Snellen tablosu, LogMAR tablosu ve bilgisayarlı testler gibi yöntemler, görme keskinliğinin doğru bir şekilde belirlenmesine yardımcı olur. Görme keskinliğini korumak ve geliştirmek için düzenli göz muayeneleri yaptırmak, sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek ve göz sağlığına dikkat etmek önemlidir. Bu şekilde, yaşam kalitesini artırmak ve olası görme sorunlarının önüne geçmek mümkün olacaktır.

Etiketler

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Merhaba Op.Dr.Mustafa EREN