Fotofobi Nedir?

Yazar Yorum Yap 68 Görüntüleme
Fotofobi Nedir?

Fotofobi, ışığa karşı anormal hassasiyet anlamına gelen tıbbi bir terimdir. Bu durum, kişinin normal ışık seviyelerinde bile rahatsızlık duymasına neden olabilir. Fotofobi, altta yatan birçok sağlık sorununun belirtisi olabilir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyebilir. Bu makalede, fotofobinin nedenleri, belirtileri, teşhisi ve tedavi yöntemleri hakkında bilgi verilecektir.

Fotofobinin Nedenleri

Fotofobi, pek çok farklı nedenden kaynaklanabilen karmaşık bir durumdur. İşte fotofobiye yol açabilecek başlıca nedenler:

Göz Hastalıkları : Göz hastalıkları, fotofobinin en yaygın nedenleri arasındadır. Aşağıdaki durumlar ışığa karşı hassasiyete yol açabilir:

 • Kornea Hastalıkları: Kornea enfeksiyonları, yaralanmaları veya aşınmaları fotofobiye neden olabilir. Örneğin, keratit (kornea iltihabı) veya korneal abrazyon (kornea çizilmesi) gibi durumlar ışığa karşı aşırı hassasiyetle sonuçlanabilir.
 • Üveit: Gözün orta tabakasının iltihaplanması olan üveit, gözde ağrı ve ışığa karşı hassasiyet yaratır.
 • Glokom: Göz içi basıncının artması sonucu optik sinirin zarar görmesiyle karakterize edilen glokom, fotofobiye neden olabilir.
 • Katarakt: Göz merceğinin bulanıklaşmasıyla oluşan katarakt, ışığın anormal bir şekilde kırılmasına ve rahatsızlığa neden olabilir.

Nörolojik Hastalıklar : Nörolojik hastalıklar da fotofobiye yol açabilir. Bu hastalıklar arasında şunlar yer alır:

 • Migren: Migren, fotofobinin en yaygın nörolojik nedenlerinden biridir. Migren atağı sırasında hastalar genellikle ışığa karşı aşırı hassasiyet gösterirler.
 • Meningit: Beyin ve omurilik zarlarının iltihaplanması olan meningit, ciddi baş ağrısı ve fotofobiye yol açabilir.
 • Beyin Tümörleri: Beyin tümörleri, beyin dokusunda baskı oluşturarak fotofobiye neden olabilir.
 • Multiple Skleroz: Merkezi sinir sisteminin bir hastalığı olan multiple skleroz, görme bozuklukları ve fotofobiye yol açabilir.

Enfeksiyonlar ve İltihaplar : Viral ve bakteriyel enfeksiyonlar, vücudun çeşitli bölgelerinde iltihaplanmaya neden olarak fotofobiye yol açabilir:

 • Sinüzit: Sinüs boşluklarının enfeksiyonu olan sinüzit, özellikle yüz bölgesinde ağrı ve ışığa karşı hassasiyet yaratabilir.
 • Konjonktivit: Gözün dış yüzeyinin iltihaplanması olan konjonktivit (pembe göz), gözde rahatsızlık ve ışığa karşı hassasiyetle sonuçlanabilir.

İlaçlar : Bazı ilaçların yan etkileri arasında fotofobi yer alabilir. Özellikle psikiyatrik ilaçlar ve bazı antibiyotikler bu duruma neden olabilir:

 • Antidepresanlar: Bazı antidepresan türleri, fotofobiye yol açabilir.
 • Antibiyotikler: Tetrasiklin gibi bazı antibiyotikler, ışığa karşı hassasiyeti artırabilir.
 • Retinoidler: Akne tedavisinde kullanılan retinoid ilaçlar da fotofobiye neden olabilir.

Sistemik Hastalıklar : Vücudun genelini etkileyen bazı hastalıklar da fotofobiye yol açabilir:

 • Lupus: Bağışıklık sisteminin kendi dokularına saldırdığı bir hastalık olan lupus, fotofobi dahil birçok belirtinin ortaya çıkmasına neden olabilir.
 • Diyabet: Diyabetin ilerlemiş evrelerinde gözlerde komplikasyonlar gelişebilir ve bu durum fotofobiye yol açabilir.

Diğer Faktörler : Fotofobiye neden olabilecek diğer faktörler arasında şunlar yer alır:

 • Göz Yorgunluğu: Bilgisayar ekranı gibi kaynaklardan gelen mavi ışığa uzun süre maruz kalmak, göz yorgunluğuna ve fotofobiye neden olabilir.
 • Kontakt Lens Kullanımı: Yanlış veya uzun süreli kontakt lens kullanımı, göz yüzeyinde irritasyona ve ışığa karşı hassasiyete yol açabilir.

Fotofobiye neden olabilecek bu çeşitli faktörler, bireyden bireye farklılık gösterebilir ve her bireyde farklı belirtiler ortaya çıkabilir. Fotofobiye yol açan nedenlerin doğru bir şekilde teşhis edilmesi ve uygun tedavi yöntemlerinin uygulanması, bu rahatsızlığın yönetiminde büyük önem taşır.

Fotofobinin Belirtileri

Fotofobi belirtileri, kişinin ışığa karşı duyarlılık seviyesine ve altta yatan nedenlere bağlı olarak değişebilir. Aşağıda, fotofobiye sahip bireylerde yaygın olarak görülen belirtiler detaylı bir şekilde ele alınmıştır:

Işığa Karşı Artan Hassasiyet : Fotofobi, temel olarak ışığa karşı artan bir hassasiyetle karakterizedir. Normalde rahatsızlık yaratmayan ışık seviyeleri bile kişide aşırı hassasiyete neden olabilir. Bu hassasiyet, hem doğal hem de yapay ışık kaynakları için geçerlidir.

 • Doğal Işık: Güneş ışığı, fotofobisi olan kişilerde ciddi rahatsızlık yaratabilir. Güneşli günlerde dışarı çıkmak zorlaşabilir ve bireyler genellikle güneş gözlüğü takma ihtiyacı hisseder.
 • Yapay Işık: Floresan lambalar, LED ışıklar ve bilgisayar ekranları gibi yapay ışık kaynakları da fotofobiye neden olabilir. Özellikle parlak veya titrek ışıklar rahatsızlık vericidir.

Gözlerde Ağrı ve Yanma Hissi : Fotofobiye sahip bireyler, ışığa maruz kaldıklarında gözlerinde ağrı ve yanma hissi yaşayabilirler. Bu rahatsızlık, göz kaslarının aşırı çalışması ve yorulmasından kaynaklanabilir.

 • Göz Ağrısı: Işığa maruz kalmak, gözlerde keskin bir ağrıya neden olabilir. Bu ağrı, bazen başın arkasına veya şakaklara yayılabilir.
 • Yanma Hissi: Gözlerde sürekli bir yanma hissi oluşabilir. Bu durum, özellikle göz kuruluğu veya enfeksiyonlarla ilişkili fotofobi vakalarında yaygındır.

Baş Ağrısı : Fotofobi ile baş ağrısı sıklıkla birlikte görülür. Işığa karşı duyarlılık, migren veya gerilim tipi baş ağrılarını tetikleyebilir veya şiddetlendirebilir.

 • Migren Baş Ağrıları: Fotofobi, migren atağının yaygın bir belirtisidir. Migren hastaları, ışık hassasiyeti nedeniyle karanlık ve sessiz bir ortam arayabilirler.
 • Gerilim Tipi Baş Ağrıları: Uzun süreli ışık maruziyeti, gerilim tipi baş ağrılarını da tetikleyebilir. Bu tür baş ağrıları genellikle hafif ile orta şiddette olup başın her iki tarafında baskı hissi yaratır.

Gözlerde Sulanma : Işığa maruz kalma, gözlerde aşırı sulanmaya neden olabilir. Bu durum, gözlerin kendilerini koruma ve rahatlatma çabasının bir sonucu olarak ortaya çıkar.

 • Aşırı Gözyaşı Üretimi: Gözler, ışığın yarattığı rahatsızlığa yanıt olarak fazla miktarda gözyaşı üretebilir. Bu durum, özellikle dış mekanlarda veya parlak ışıklı ortamlarda belirgin hale gelir.
 • Gözyaşı Drenajı: Artan gözyaşı üretimi, gözlerde sulanma ve bulanık görme gibi belirtilere neden olabilir.

Görme Bozuklukları : Fotofobi, geçici veya kalıcı görme bozukluklarına yol açabilir. Bu belirtiler, ışığa maruz kalındığında daha belirgin hale gelir.

 • Bulanık Görme: Işığa karşı hassasiyet, bulanık görmeye neden olabilir. Bu durum, özellikle parlak ışıklara doğrudan bakıldığında veya uzun süre bilgisayar ekranına maruz kalındığında ortaya çıkar.
 • Renk Algısında Bozukluk: Fotofobi, renklerin normalden daha soluk veya değişik algılanmasına neden olabilir. Özellikle parlak ve canlı renkler, rahatsızlık yaratabilir.

Bulantı ve Baş Dönmesi : Fotofobi, bazı durumlarda bulantı ve baş dönmesi gibi belirtilerle birlikte ortaya çıkabilir. Bu belirtiler, özellikle migrenle ilişkili fotofobi vakalarında yaygındır.

 • Bulantı: Işığa karşı aşırı hassasiyet, mide bulantısına yol açabilir. Bu durum, özellikle şiddetli baş ağrıları ile birlikte görülür.
 • Baş Dönmesi: Fotofobi, denge hissini etkileyerek baş dönmesine neden olabilir. Bu belirtiler, kişinin günlük aktivitelerini zorlaştırabilir ve dikkat gerektiren işler yapmasını engelleyebilir.

Fotofobi belirtileri, kişiden kişiye farklılık gösterebilir ve altta yatan sağlık sorununa bağlı olarak değişebilir. Bu belirtilerin bir veya birkaçını deneyimleyen bireylerin, bir sağlık uzmanına başvurarak gerekli muayeneleri yaptırmaları önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri ile fotofobinin etkileri minimize edilebilir ve yaşam kalitesi artırılabilir.

Teşhis

Fotofobi, doğru teşhis edilmesi gereken karmaşık bir durumdur. Işığa karşı aşırı hassasiyet yaşayan bireylerde, bu semptomun altında yatan nedeni belirlemek için kapsamlı bir değerlendirme yapılması gereklidir. Fotofobi teşhisinde izlenen adımlar aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır:

Tıbbi Geçmişin İncelenmesi : Fotofobi teşhisinde ilk adım, hastanın tıbbi geçmişinin detaylı bir şekilde incelenmesidir. Doktor, hastanın geçmişte yaşadığı sağlık sorunları, mevcut şikayetleri ve kullandığı ilaçlar hakkında bilgi toplar. Bu aşamada, fotofobiye neden olabilecek faktörler belirlenmeye çalışılır.

 • Önceki Göz Hastalıkları: Hasta, geçmişte herhangi bir göz hastalığı veya ameliyatı geçirip geçirmediği konusunda bilgilendirilir.
 • Nörolojik Durum: Migren, beyin tümörü veya meningit gibi nörolojik hastalıkların varlığı araştırılır.
 • İlaç Kullanımı: Fotofobiye yol açabilecek ilaçlar incelenir. Antidepresanlar, antibiyotikler ve retinoidler gibi ilaçlar bu kapsamda değerlendirilir.
 • Genel Sağlık Durumu: Hastanın genel sağlık durumu, sistemik hastalıkların (örneğin, lupus veya diyabet) fotofobiye katkıda bulunup bulunmadığını anlamak için değerlendirilir.

Göz Muayenesi : Detaylı bir göz muayenesi, fotofobi teşhisinde önemli bir adımdır. Göz doktoru, hastanın gözlerini fiziksel olarak muayene eder ve çeşitli testler uygular.

 • Görme Keskinliği Testi: Hastanın görme keskinliği, standart bir göz testi ile değerlendirilir.
 • Göz Tansiyonu Ölçümü: Glokom gibi durumları ekarte etmek için göz içi basıncı ölçülür.
 • Biyomikroskopi: Göz yüzeyinin ve iç yapılarının detaylı bir şekilde incelenmesi için biyomikroskopi kullanılır. Bu test, kornea, lens ve retinanın durumunu değerlendirmede yardımcı olur.
 • Fundus Muayenesi: Göz dibi muayenesi, retina ve optik sinirlerin durumunu incelemek için yapılır. Bu test, fotofobiye neden olabilecek retina hastalıklarını tespit etmek için kullanılır.

Nörolojik Değerlendirme : Fotofobinin nörolojik bir nedeni olup olmadığını belirlemek için nörolojik değerlendirme yapılabilir. Bu değerlendirme, beyin ve sinir sisteminin durumunu incelemeyi içerir.

 • Nörolojik Muayene: Refleksler, kas gücü, duyusal fonksiyonlar ve koordinasyon gibi nörolojik fonksiyonlar test edilir.
 • Görüntüleme Yöntemleri: Beyin tümörleri, meningit veya diğer nörolojik hastalıkların varlığını değerlendirmek için MRI (Manyetik Rezonans Görüntüleme) veya CT (Bilgisayarlı Tomografi) taramaları kullanılabilir.

Laboratuvar Testleri : Bazen fotofobiye neden olabilecek enfeksiyonlar veya sistemik hastalıkları tespit etmek için laboratuvar testleri yapılabilir.

 • Kan Testleri: Enfeksiyonlar, bağışıklık sistemi bozuklukları veya diğer sistemik hastalıkları tespit etmek için kan testleri yapılabilir.
 • Beyin Omurilik Sıvısı Analizi: Meningit şüphesi varsa, beyin omurilik sıvısı analizi yapılabilir. Bu test, enfeksiyon veya iltihap belirtilerini tespit etmeye yardımcı olabilir.

Fotofobiye Yönelik Özel Testler : Bazı durumlarda, fotofobinin derecesini ve özelliklerini daha iyi anlamak için özel testler kullanılabilir.

 • Işık Testi: Hastanın farklı ışık seviyelerine verdiği tepkiler ölçülür. Bu test, ışık hassasiyetinin derecesini ve hangi ışık seviyelerinin rahatsızlık yarattığını belirlemeye yardımcı olur.
 • Karanlık Adaptasyon Testi: Gözlerin karanlık ve aydınlık ortamlara adaptasyon yeteneği test edilir. Bu, fotofobinin altında yatan nedenin belirlenmesinde önemli bir rol oynayabilir.

Psikiyatrik Değerlendirme : Bazen fotofobi, psikiyatrik bozuklukların bir belirtisi olabilir. Depresyon, anksiyete veya diğer psikiyatrik durumlar fotofobi ile ilişkili olabilir. Bu nedenle, psikiyatrik bir değerlendirme de gerekli olabilir.

 • Psikiyatrik Muayene: Hastanın ruh sağlığı, stres düzeyi ve psikolojik durumları değerlendirilir. Psikiyatrik bozukluklar fotofobiye katkıda bulunabilir veya semptomları şiddetlendirebilir.

Fotofobi teşhisi, genellikle multidisipliner bir yaklaşım gerektirir ve farklı uzmanlık alanlarının işbirliğini içerir. Doğru teşhis konulduktan sonra, altta yatan nedenlere yönelik uygun tedavi planı oluşturularak hastanın semptomları yönetilebilir ve yaşam kalitesi artırılabilir.

Tedavi Yöntemleri

Fotofobi tedavisi, altta yatan nedenin belirlenmesi ve bu nedene yönelik tedavi planının uygulanması ile başlar. Fotofobiye neden olan duruma göre çeşitli tedavi yöntemleri kullanılabilir. İşte fotofobi tedavisinde kullanılan başlıca yöntemler:

Göz Hastalıklarının Tedavisi : Fotofobiye neden olan göz hastalıklarının tedavisi, semptomların hafifletilmesi ve hastalığın kontrol altına alınması açısından kritik öneme sahiptir.

 • Enfeksiyonlar: Göz enfeksiyonları, genellikle antibiyotik veya antiviral damlalar ile tedavi edilir. Bu tedavi, enfeksiyonun yayılmasını engeller ve ışığa karşı hassasiyeti azaltır.
 • Korneal Abrazyonlar: Kornea yaralanmaları veya aşınmaları için antibiyotik damlalar ve koruyucu göz damlaları kullanılabilir. Bu tedaviler, korneanın iyileşmesine yardımcı olur ve rahatsızlığı azaltır.
 • Üveit: Üveit gibi göz iltihapları, kortikosteroidler veya bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlarla tedavi edilir. Bu ilaçlar, iltihabı azaltarak fotofobi semptomlarını hafifletebilir.
 • Glokom: Glokom tedavisinde göz içi basıncını düşürmek için ilaçlar veya cerrahi müdahaleler kullanılabilir. Basıncın düşürülmesi, ışığa karşı duyarlılığı azaltabilir.
 • Katarakt: Katarakt durumunda, lensin bulanıklaşması nedeniyle fotofobi oluşabilir. Katarakt ameliyatı ile bulanıklaşan lens çıkarılarak yapay bir lens takılır ve bu şekilde ışığa karşı hassasiyet giderilir.

Nörolojik Hastalıkların Tedavisi : Fotofobinin nörolojik nedenlere bağlı olduğu durumlarda, altta yatan hastalığın tedavisi önceliklidir.

 • Migren: Migren ataklarını önlemek ve tedavi etmek için çeşitli ilaçlar kullanılabilir. Triptanlar, beta blokerler, antidepresanlar ve antikonvülzanlar migren yönetiminde yaygın olarak kullanılır. Migren atakları kontrol altına alındığında, fotofobi semptomları da genellikle azalır.
 • Meningit: Bakteriyel meningit vakalarında antibiyotikler kullanılırken, viral meningit genellikle destekleyici tedavi ile yönetilir. Enfeksiyon kontrol altına alındığında fotofobi semptomları da düzelir.
 • Beyin Tümörleri: Beyin tümörlerinin tedavisi cerrahi, radyoterapi veya kemoterapi ile yapılabilir. Tümörün boyutunun küçültülmesi veya tamamen çıkarılması, fotofobi semptomlarının hafiflemesine yardımcı olabilir.

İlaçların Yan Etkilerinin Yönetimi : Fotofobiye neden olan ilaçların değiştirilmesi veya dozunun ayarlanması gerekebilir. Bu, doktor kontrolünde yapılmalıdır.

 • İlaç Değişikliği: Fotofobiye neden olan ilaçlar, doktor tarafından alternatif ilaçlarla değiştirilebilir. Bu değişiklik, ışığa karşı hassasiyeti azaltabilir.
 • Doz Ayarlaması: Bazı durumlarda, ilacın dozunun azaltılması fotofobi semptomlarını hafifletebilir. Ancak bu tür ayarlamalar mutlaka bir sağlık profesyoneli gözetiminde yapılmalıdır.

Koruyucu Önlemler : Fotofobi semptomlarını azaltmak için bazı koruyucu önlemler alınabilir. Bu önlemler, özellikle günlük yaşamda ışığa maruz kalmayı en aza indirmek için kullanılır.

 • Güneş Gözlüğü Kullanımı: UV korumalı güneş gözlükleri, güneş ışınlarının gözlere zarar vermesini engelleyerek fotofobi semptomlarını azaltır. Güneş gözlükleri, dış mekan aktivitelerinde vazgeçilmez bir araçtır.
 • Şapka ve Siperlikler: Geniş kenarlı şapkalar veya siperlikler, doğrudan güneş ışığından korunmayı sağlar. Bu aksesuarlar, gözleri gölgelendirerek rahatlama sağlar.
 • Bilgisayar Ekranı ve Mavi Işık Filtreleri: Bilgisayar ekranları ve cep telefonları gibi cihazlardan yayılan mavi ışık, fotofobiyi şiddetlendirebilir. Mavi ışık filtreleri veya ekran koruyucuları kullanarak bu etki azaltılabilir.
 • Ortam Aydınlatması: Ev ve iş yerlerinde, doğal ve yapay ışığın kontrolü önemlidir. Parlak ışıklardan kaçınmak ve yumuşak aydınlatma kullanmak, fotofobi semptomlarını hafifletebilir.

Destekleyici Tedavi ve Alternatif Yöntemler : Fotofobi semptomlarını hafifletmek için çeşitli destekleyici tedavi yöntemleri ve alternatif yaklaşımlar da kullanılabilir.

 • Suni Gözyaşı Damlaları: Göz kuruluğu fotofobiye katkıda bulunabilir. Suni gözyaşı damlaları, gözlerin nemlenmesine yardımcı olarak rahatlama sağlar.
 • Akupunktur: Bazı çalışmalar, akupunkturun migren ve kronik baş ağrıları dahil olmak üzere fotofobi ile ilişkili semptomları hafifletebileceğini göstermiştir.
 • Biyofeedback: Biyofeedback terapisi, stresi yönetmeye ve migren ataklarını önlemeye yardımcı olabilir. Bu terapi, fotofobi semptomlarını azaltmada etkili olabilir.

Fotofobi tedavisi, her bireyin özel durumuna göre özelleştirilmelidir. Altta yatan nedenin doğru teşhisi ve uygun tedavi planının oluşturulması, fotofobi semptomlarının hafifletilmesi ve yaşam kalitesinin artırılması için kritik öneme sahiptir.

Fotofobi, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen ve altta yatan çeşitli sağlık sorunlarının habercisi olabilen bir durumdur. Işığa karşı hassasiyet yaşayan bireylerin, belirtilerini ciddiye alarak bir sağlık uzmanına başvurması önemlidir. Erken teşhis ve uygun tedavi yöntemleri ile fotofobinin etkileri minimize edilebilir ve yaşam kalitesi artırılabilir. Sağlıklı bir yaşam için göz sağlığınıza dikkat edin ve gerektiğinde uzman görüşüne başvurmaktan çekinmeyin.

Etiketler

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL

Merhaba Op.Dr.Mustafa EREN