Anti-SSB (La) antikorları da otoimmün hastalıklarda bulunan otoantikor türlerindendir ve genellikle Anti-SSA (Ro) antiko...